Tag Archive for: verzinkt staal

Tijdens de opening van Surface 2016, de vakbeurs voor oppervlaktetechniek, is de ION Borghardt Award 2016 uitgereikt aan AD Chemicals in partnership met Weert Groep. Ze hebben een innovatie geleverd op het gebied van chroom(VI)-vrije voorbehandeling op verzinkt staal voor poedercoaten en natlakken.

Deze innovatie won de prijs omdat zij volgens de jury over de gehele breedte van de gestelde criteria op het gebied van ‘people-planet-profit’ bijzonder hoog scoort. “Niet alleen marktbelang en ketenoptimalisatie, maar ook zaken als maatschappelijk verantwoord ondernemen, kostenreductie, arbeidshygiëne en ontzorgen van de klant zijn nadrukkelijk meegewogen in ons oordeel”, aldus Arjan Mol namens de jury.

Chroom(VI)-vrije voorbehandeling op verzinkt staal Weert Groep en AD Chemicals hebben de afgelopen zes jaar een intensief partnership opgebouwd om tot een chroom (VI)-vrije voorbehandeling voor poedercoating (Duplex systeem) te komen die qua eigenschappen op het vlak van corrosiebescherming en lakhechting vergelijkbaar is met het toxische chroom (VI). Uitgebreide laboratorium- en praktijktesten, zoals het machubad (versnelde corrosietest) en de zoutsproeitest geven minimaal dezelfde resultaten en zodoende worden alle goede eigenschappen behouden. De oplossing laat tevens zien dat intensieve ketensamenwerking leidt tot nieuwe innovaties.

Om vooruitstrevende initiatieven in het vakgebied industriële oppervlaktetechnieken te stimuleren wordt op Surface 2016 de ION Borghardt Award uitgereikt. De ION Borghardt Award wordt op de openingsceremonie, op dinsdag 4 oktober om 9.15 uur.

AD Chemicals is genomineerd met:

  1. AD Chemicals: PreCoat Z31/20 en F31/20, Innovatie in de straalwereld!  AD Chemicals introduceert een revolutionair nieuwe productlijn op de markt die zorgt voor corrosiebescherming en extra lakhechting na stralen of metalliseren. Deze productlijn bestaat uit PreCoat F31/20 (substraat staal) en PreCoat Z31/20 (substraten verzinkt staal en aluminium)
  2. AD Chemicals & Weert Groep: Verzinkerijen: de reis naar een chroom (VI)-vrij poedercoatproces. Weert Groep en AD Chemicals hebben de afgelopen 6 jaar een intensief partnership opgebouwd om tot een chroom (VI)-vrije voorbehandeling voor poedercoating (Duplex systeem) te komen die qua eigenschappen op het vlak van corrosiebescherming en lakhechting 1 op 1 vergelijkbaar is met het toxische chroom (VI).

Meer informatie op: http://www.surfacevakbeurs.nl/bezoeker/activiteiten-programma/ion-borghardt-award

Thermisch verzinkt staal dat volgens het Sendzimir proces wordt geproduceerd krijgt altijd een nabehandeling om het nog reactieve, versverzinkte oppervlak te beschermen tegen inwerking van vocht en verontreinigingen, die aanleiding kunnen geven tot de vorming van zgn “witte roest”. Als het materiaal bestemd is voor lakken (automobielindustrie, coil coating) dan wordt voor de tijdelijke bescherming een zeer dunne oliefilm aangebracht. Voor overige toepassingen biedt dit laagje echter onvoldoende bescherming en wordt een zgn “passivering” aangebracht. Door deze bewerking wordt het buitenste deel van het reactieve zink oppervlak omgezet in een passieve laag, die het verzinkte staal voor de meeste toepassing voldoende bescherming biedt tegen de vorming van witte roest. Van oudsher werd hierbij gebruik gemaakt van de uitstekende passiverende werking van zeswaardige chromaten.

 

Met de komst van recente wetgeving (RoHS, WEEE) m.b.t. het toepassen van de schadelijke zeswaardig chroomverbindingen is CORUS begin deze eeuw op zoek gegaan naar een passiveerproduct, dat vrij is van schadelijke verbindingen. Hierbij is in de filosofie van Corus nog een stap verder gegaan dan de wetgeving voorschrijft: er werd nml. gezocht naar een product dat geen op zware metalen gebaseerde verbindingen meer bevat. Veel alternatieve commerciële passiveerproducten zijn namelijk gebaseerd op het aanzienlijk minder schadelijke driewaardige chroom of bijv. op vanadium. De verwachting is echter dat op termijn ook voor dit type verbindingen steeds strengere restricties gaan gelden.

 

Vooruitlopend op de wetgeving is CORUS in december 2005 op haar dompelverzinklijn nr 2 omgeschakeld naar een volledig chroomvrij passiveerproces. Uit een groot aantal commerciële processen werd o.b.v. ondemeer de zoutsproeitest gekozen voor een veelbelovend procedé. In de praktijk bleken er echter een aantal aan het passiveermiddel gerelateerde aspecten  op te treden die de verwerking van het materiaal nadelig beïnvloeden.  Hierdoor werd al vrij snel naar een alternatief uitgekeken, waarbij steeds voor ogen werd gehouden dat het wel een volledig chroom- en zwaarmetaalvrij product moest zijn. Medio 2006 waren de eerste contacten met CCT (een dochtermaatschappij van AD International BV), waarbij de producteisen werden gedefinieerd.

 

Op basis daarvan is door CCT een product ontwikkeld dat door CORUS Research & Development op kleine schaal is vergeleken met een groot aantal alternatieven, maar deze keer zijn ook andere dan oppervlakte gerelateerde eisen meegenomen in de beoordeling, zoals lasbaarheid, overschilderbaarheid (met name met poedercoatings), wrijvingseigenschappen (lineaire frictie coëfficiënt, belangrijk voor de vervormbaarheid van het verzinkte staal) en de corrosiewering ná mechanische vervorming (dieptrekken) gevolgd door een 3 weken durende vochtigheidstest). Uit al deze testen kwam het CCT product “PrimeCoat Z801” overall gezien als het meest geschikte passiveerproduct naar voren.

 

Na meervoudige, uitgebreide lijntesten en geslaagde praktijktesten bij klanten van CORUS IJmuiden wordt sinds februari 2008 in IJmuiden uitsluitend met CCT-PrimeCoat Z801 gepassiveerd. Na de introductie is een intensief samenwerkingsverband tussen CORUS en CCT  gestart waarbinnen het recept van PrimeCoat Z801 verder is geoptimaliseerd. Sinds juli 2008 wordt het geoptimaliseerde recept met volle tevredenheid door CORUS in IJmuiden gebruikt.

 

 

Een nevenvoordeel van het CCT proces is dat het naast zwaarmetaalvrij ook nog eens volledig fluoridevrij is en daardoor geen gevarenlabel op de verpakking nodig heeft. Met PrimeCoat Z801 kan dan ook op een veilige en verantwoorde manier worden gewerkt.

 

Kortgeleden is door CORUS-IJmuiden een nieuwe, ultramoderne D(ompel) V(erzink) L(ijn) in gebruik genomen (DVL-3). Deze lijn, met een nog grotere capaciteit als DVL-2, kan naast een bredere strip (tot meer dan 2 meter) ook de nieuwe “meer fasen stalen” verzinken.. Hierdoor kunnen auto’s worden voorzien van dunnere en dus lichtere constructie delen en beplating, zonder dat de sterkte-eigenschappen (lees: veiligheid!) achteruit gaan.

 

Voor deze lijn is uiteraard ook gekozen voor het inmiddels vertrouwde CCT-PrimeCoat Z801 passiveerproduct!

 

 

CORUS – IJmuiden. Dompelverzinklijn 3.                                  Verticale chemcoater voor applicatie PrimeCoat.

 

 

Meer informatie:

www.adinternationalbv.com

www.corusgroup.com