Tag Archive for: PreCoat

“Wij willen niet binnen de regelgeving vallen, maar deze altijd een stap voor zijn.” – Koen Munsters & Roland van Meer, Spuiterij Munsters & AD International

Spuiterij Munsters in Deurne is een spuiterij en schadeherstelbedrijf voor schadeherstel aan personenvervoer, trailers, lichte bedrijfswagens, trucks en zwaar materieel. In de spuiterij werd in het proces met een primer gewerkt, die de gevaarlijke stof chroom-6 bevatte. Met het oog op de veiligheid van zijn werknemers en de veranderende wetgeving op het gebied van chroom-6 in 2019, besloot mede-eigenaar Koen Munsters vorig jaar al om de stof uit zijn bedrijf te bannen. Hij ontwikkelde een veilige variant van de primer en riep daar de hulp van zijn leverancier AD International bij in. Business unit manager Roland van Meer: “Na vier jaar ontwikkelen en een intensieve testfase kwamen we tot een product dat aan alle eisen voldoet.”

Spuiterij Munsters & AD International – Koen Munsters & Roland van Meer

Veiligheid en innovatie zit bij Spuiterij Munsters in het DNA. Zo ontwikkelde vader Bert Munsters een spuitautomaat om de schouders van zijn spuiters te ontlasten en introduceerde hij een geautomatiseerde spuitstraat om luchtvervuiling tegen te gaan. Een volgende stap was het verminderen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in het bedrijf: “Voor onze medewerkers lijken alle stoffen doorzichtig en daardoor ongevaarlijk, wat het moeilijk maakt hen bewust te maken van het gevaar. Je kunt iedereen verplichten de bronafzuiging en persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken, maar in principe is dat niet de juiste oplossing. Je kunt beter kijken naar vervangende producten”, aldus Munsters.

Vanuit die gedachte zocht Munsters naar een manier om het veelgebruikte chroom-6 te elimineren op de werkvloer. Met hun chemie leverancier zochten ze naar de juiste mix voor een chromaatvrije primer en een juiste voorbehandeling met behoud van de lakhechting en corrosiewerende eigenschappen, maar zonder de gevaarlijke stoffen. En die vonden ze. Toen de medewerkers van de spuiterij hoorden dat chroom-6 hiermee geschiedenis was, reageerden ze blij. Tegelijkertijd riep het ook vragen op, omdat de spuiters benieuwd waren met welk product ze in het vervolg moesten werken. In het algemeen geldt ‘als het goed werkt, moet je ervan af blijven’. Munsters legt uit: “De eerste keer dat ze met de precoat werkten, dachten ze dat zo’n dun laagje vast niets zou doen. Ik en Roland hebben langzaamaan het vertrouwen van hen moeten winnen. Ze willen allemaal een perfect gespoten voertuig afleveren en niet inleveren op kwaliteit. Maar gelukkig hoeft dat nu ook niet meer. Door in de testfase samen met hen het product te ontwikkelen, zijn ze er nu van overtuigd dat het nieuwe systeem zonder chroom-6 beter werkt.”

Wie denkt dat het doorvoeren van de innovatie zonder slag of stoot ging, heeft het mis. Het ontwikkelen en implementeren van een alternatief voor chroom-6 had direct invloed op het volledige proces op de werkvloer. Munsters: “We moesten anders gaan voorbewerken en de jongens opleiden om de nieuwe laag aan te brengen. Alle stappen tot aan het spuiten van aflak op de voertuigen moesten we veranderen.” “En dat is waar wij zijn ingestapt”, vertelt Roland van Meer. “Dat is niet van de ene op de andere dag gebeurd, maar in een proces van vier jaar waarin we het hele voorbewerkingsproces hebben geanalyseerd en de chemische voorbehandeling hierop hebben aangepast.”

Samen kwamen van Meer en Munsters uit op een veilig alternatief voor oppervlaktebehandeling dat een toekomst voor een veilige en gezonde werkvloer biedt: “Wij willen niet binnen de regelgeving vallen, maar deze altijd een stap voor zijn. Met deze innovatie zijn we dat.” Toch blijft van Meer zoeken naar nog meer alternatieven op het gebied van chroom-6: “Momenteel hebben we nog een dubbelrol, omdat we zowel producten met chroom-6 als zonder chroom-6 maken en leveren. Dat komt door de verschillende sectoren waarvoor wij werken. Daarin vinden zoveel verschillende bewerkingen plaats, dat nog niet voor allen vervanging van chroom-6 mogelijk is. Als een alternatief wel beschikbaar is, zullen wij chroom-6 nooit promoten. Het liefst maken wij de volledige industrie vrij van alle zware en gevaarlijke stoffen en dat is waar we naartoe werken.” Of Spuiterij Munsters nog plannen heeft voor de toekomst? “0% uitstoot van alle gevaarlijke stoffen in onze spuiterijen. Dat is de droom”, aldus Munsters.

Tegenwoordig ligt het gebruik van oplosmiddel houdende reinigers (zogeheten solventen) zoals thinner, xyleen en heptaan onder het vergrootglas. Denk alleen al aan de gevaren die het gebruik van dergelijke stoffen met zich meebrengen op het gebied van arbeidsomstandigheden en brand. Ook het verminderen van milieuschadelijke emissies en VOC (volatile organic compounds) huishouding zijn hierbij veel besproken onderwerpen. Dat nog los van de extra focus op dergelijke stoffen vanuit overheid- en inspectie instanties.

 

Het reinigen en coaten van metaal in de werkpraktijk

In de werkpraktijk zien we dat oplosmiddelen in coatingsystemen steeds minder gebruikt worden en dat wanneer dergelijke coatingsystemen worden toegepast dit met de juiste aandacht voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) wordt gedaan. Echter als er wordt gekeken naar het reinigingsproces van metaal voorafgaand aan dit coatingproces dan ziet men binnen veel organisaties nog steeds dat er gewerkt wordt met solventen. Dit met alle risico’s voor mens- en milieu. En waarbij binnen het coatingproces vaak de juiste PBM’s worden ingezet wordt het in dit soort processen vaak vergeten. Een veel gehoord argument is “dit passen we al jaren op deze manier toe”.  “Nooit bij stil gestaan”.

 

Werken met oplosmiddelen, hoe effectief is het?

Oplosmiddelen staan in de markt bekend als krachtige ontvettingsmiddelen voor metaal. Echter hoe effectief zijn deze producten in de praktijk? In het algemeen kan gesteld worden dat dergelijke producten met een doek worden aangebracht. Waarbij de doek in veel voorkomende gevallen meerdere malen wordt gebruikt. Door het wrijven met de doek en het verdampen van het oplosmiddel wordt de vetlaag echter eerder uitgesmeerd dan verwijderd, met alle gevolgen van dien voor de reinheid van het metaal.  Doordat het metaal niet goed gereinigd is bestaat de kans op corrosie en lakonthechting op hoogwaardige metaalconstructies met uitgebreide verfsystemen (zelfs als er na reinigen een grondige mechanische voorbehandeling zoals stralen wordt toegepast). Ook op onverwachte plekken, zoals een vlak deel. Dit kan diverse oorzaken hebben, bijvoorbeeld niet werken conform specificaties, te dunne laagdiktes aanbrengen, maar de oorzaak ligt veel vaker dan gedacht in een onjuiste oppervlaktebehandeling wat betreft reiniging. Het geprepareerd oppervlak is na reiniging met solventen nog vervuild of zelfs vet. De oplossing wordt vaak niet gezocht in een mogelijk foutieve reiniging, of men wil dit niet inzien. In dit soort situaties biedt een simpele test uitsluitsel, namelijk de waterbreektest.

 

De waterbreektest; in één oogslag zicht op juiste reiniging van een metaal

De waterbreektest is een eenvoudige, snelle en meestal niet-destructieve test (kan vliegroestvorming veroorzaken op staal) om de aanwezigheid van hydrofobe films te testen. De test wordt toegepast op vers gereinigde metalen, zoals staal en andere metalen die in een volledig schone toestand hydrofiel zijn en toont in dit geval vaak nog verontreiniging van de ondergrond aan doordat de waterfilm doorbroken wordt. Deze test toont snel aan of een reiniger zijn werk heeft gedaan, voor solvent gereinigde oppervlakken is dit vaak in beperkte mate het geval. “Kan dat nu echt niet anders” zal u wellicht denken? Het antwoord is volmondig “ja”. AD Chemicals introduceert momenteel namelijk een vervangend product voor oplosmiddel houdend reinigen onder de merknaam PreCoat F31/20 Detergent.

 

PreCoat F31/20 Detergent kan de huidige solvent gebaseerde processtap 1-op-1 vervangen. Daarnaast is het product ADR gevarenlabelvrij, VOC vrij en multi-metal toepasbaar. Hierdoor kan het veilig voor mens-en milieu worden ingezet. Laten we eens kijken naar het verschil door gebruik te maken van de waterbreak test.  Bijgaande Afbeelding 1: toont het verschil waarbij het resultaat “passed” behandeld is met de solvent vervanger en “not passed” met een oplosmiddel.

Afbeelding 1: waterbreektest

waterbreektest met precoat

Inmiddels kiezen meerdere bedrijven in de Belgische en Nederlandse markt voor dit duurzamere, milieubewustere en arbeid technisch betere alternatief. Zo vindt het product reeds haar weg naar onder andere vooraanstaande trailer fabrikanten en machinebouwers. Zie bijgaande foto van toepassing van de waterbreektest in een veldapplicatie. Oordeelt u zelf maar welk deel met PreCoat is behandeld.

Afbeelding 2: waterbreektest in werkpratijk

precoat oplosmiddel vervangen in de praktijk waterbreek test

 Extra toegevoegde waarde; bescherming vliegroest, corrosiebescherming en lakhechting

In de zoektocht naar een alternatief voor reinigen met oplosmiddelen is AD in staat geweest het reinigingsproces te upgraden. Dit wordt gedaan door meerwaarde aan het metaal mee te geven.

PreCoat F31/20 Detergent creëert naast een zuiver, goed ontvet en gereinigd oppervlak namelijk ook een zogeheten conversielaag op het substraat. Deze conversielaag biedt de volgende voordelen:

 • Passiveertechniek; bescherming van het substraat zonder coating, bescherming tegen vliegroest in geconditioneerde opslag tot enkele dagen
 • Verbeterde lakhechting- en corrosiebescherming

Zie afbeelding 3 voor resultaten van zoutsproeitesten en vliegroest bescherming op staal.

Afbeelding 3: resultaten zoutsproei en bescherming vliegroest

precoat f31/20 D test resultaten aluzinc aluminium hdg carbo steel

Bedrijven die het reinigingsproces omzetten naar PreCoat behalen dus zowel op milieu- en arbeid technisch als ook kwaliteitsvlak duidelijke voordelen.

Productdemonstratie op locatie bij klanten

Op dit moment biedt AD Chemicals gratis product demonstraties aan op locatie bij geïnteresseerde bedrijven. Neem contact op met Roland van Meer voor de mogelijkheden.

Helaas is AD Chemicals samen met Hollandia niet genomineerd voor de Infratech Award 2019, echter wordt de inzending wel tot januari 2019 getoond op De Bouwcampus te Delft. Tevens is de inzending tijdens InfraTech 2019 zichtbaar in de Innovatiegalerij in Rotterdam Ahoy. Bekijk hier alle inzendingen van de InfraTech Innovatieprijs 2019.

(Infratech 2019 ‘Future Proof’)Waarom dingen wij mee in de categorie ‘Procesinnovatie’?

Hollandia Infra bv. en AD Chemicals ontwikkelden gezamenlijk een vernieuwd productieproces waarbij PreCoat wordt toegevoegd aan het bestaande proces. Hierdoor optimaliseert zowel het voorafgaande productieproces (afname slijpactiviteiten) als het conserveringsproces (langere ‘overstandtijd’ tussen stralen en conserveren maakt kwalitatief hoogwaardigere conservering mogelijk). Tenslotte biedt de conversielaag van PreCoat op het staaloppervlak een verbeterde hechting van de natlak coating en voorkomt PreCoat het effect van onderkruipcorrosie. Hiermee heeft PreCoat een positief effect op de totale duurzaamheid van het systeem; het onderhoudsregime en -proces. Over het algemeen kan gesteld worden dat in de natlak industrie een mechanische voorbehandeling van stralen of schuren gevolgd door een natlak coatingsysteem, het meest voorkomend is. Wat nu als dit gecombineerd wordt met een conversiecoating? Dit is de kracht van een nieuwe ontwikkeling in oppervlaktebehandeling van AD Chemicals. Door PreCoat na stralen (of een andere mechanische voorbehandeling) toe te passen, wordt een conversielaag aangebracht die resulteert in een kwaliteitsverbetering van het gecoate product voor zowel hechting als corrosiewering.

Voor welk maatschappelijk e/o praktisch probleem biedt deze innovatie een oplossing?

1) Maatschappelijk: Duurzame inzetbaarheid van productiemedewerkers door minder handmatig, fysiek zwaar en vuil slijpwerk als ook de reductie van fijnstof (reductie van ± 30% in het uitvoeren van beschreven handeling). Daarbij ook vermindering van gebruik verbruiksartikelen en energieverbruik tijdens het productieproces.
2) Praktisch: Grotere werkstukken kunnen kwalitatief hoogwaardiger geconserveerd worden doordat de ‘overstandtijd’ tussen stralen en conserveren aanzienlijk vergroot wordt (tot > 10x).
3) Maatschappelijk: Door betere hechting en het voorkomen van onderkruipcorrosie verduurzaamt het product, de standtijd neemt toe en onderhoud/reparatie wordt gereduceerd. Bij Infrastructurele werken biedt dit voordelen in termen van directe- en indirecte kostenreductie op conservering, aantal en tijdsduur van stremmingen, verkeersafzettingen en dergelijke.

•Welke bijdrage wordt geleverd aan de klimaatopgave (verminderen energieverbruik, verminderen uitstoot en/of verminderen toevoeging nieuwe grondstoffen?

Hoewel PreCoat een toevoeging is in het bestaande productieproces, draagt deze milieuvriendelijke, op water gebaseerde conversielaag, zowel in het productie- als onderhoudsproces bij aan het verminderen van energiegebruik, grondstoffengebruik, fijnstof en uitstoot broeikasgassen. Hierboven staat reeds omschreven op welke manier de oplossingen hieraan bijdragen.

•In welke mate is de innovatie repeteerbaar/schaalbaar?

De innovatie is onbeperkt repeteer- en schaalbaar.

•Hoe geeft de innovatie invulling aan het beursthema ‘Future Proof’?

Door zowel voor Product, Process, People, Planet als Profit voordelen te bieden. Toekomstige infrastructurele projecten zoals bijvoorbeeld bruggen en sluizen, zijn met de innovatie duurzamer te produceren en te onderhouden.

PreCoat chroomvrij innovatieprijs vermelding

Heeft u zich al ingeschreven voor dit interessante seminar?
Een brede kijk op innovaties in coatingprocessen. In een interessante combinatiepresentatie op woensdag 14 november a.s., wordt er vanuit opdrachtgevers (Hollandia Infra), chemicaliënleveranciers (AD Chemicals) en lakleveranciers (DGA Powder Supply) een blik geworpen op ontwikkelingen in innovatie en duurzaamheid in coatingprocessen.

Inschrijven (gratis) via:
https://surfacecampus.nl/2018/10/10/innovatie-in-coatingproces-voor-opdrachtgevers-chemicalien-en-lakleveranciers/

Locatie Conferentieruimte A
Thema Voorbehandeling
Zaalvoorzitter Roland van Meer
13.30 – 14.00 uur Low temperature zinc phosphate: An innovative concept reduces process costs and saves money (Engels)
(meer informatie)
dr. Ulrich Hönig
(Kluthe Benelux)
14.00 – 15.00 uur Combipresentatie: (meer informatie)
Hollandia: Innovatie binnen de conservering van staalconstructies
Wim van ’t Hof en Nardo Hoogendijk
(Hollandia Infra)
Game changer voor oppervlaktepreparatie voorafgaand aan coatingproces
ing. Roland van Meer
(AD Chemicals)
Blik op innovatie staalconservering vanuit de lakleverancier
Anita Snoeren
(Powder Supply)

 

 

Bezoek AD op stand 7.B.55, gratis toegang via https://www.marvel-databadge.nl/surf2018/reg/?link=50b6aef14235dcae663fbovenstaande banner of 

Surface campus 2018 ad chemicals chroomvije ontwikkelingen

AD op de Surface Campus, Hét vakevent voor oppervlaktetechnologie

AD Chemicals zal op de Surface campus uitgebreid stil staan bij de laatste noviteiten op het gebied van chemische oppervlaktebehandeling waaronder:

Passivation ADL-32: chroom(VI) vrije passivering voor verzinkt staal, direct te gebruiken in het koelbad

PreCoat ADL-4p: Chroom(III) passivering om het ijzerfosfateer proces te upgraden

PreCoat F31/20: Combineer de werelden van stralen en mechanisch voorbehandelen en verhoog de eindkwaliteit van uw gecoat product significant op het vlak van corrosiebescherming, lakhechting en passivering.

 

Surface Campus 13 t/m 15 november 2018 Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch

U wilt op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van oppervlaktetechnologie. Zien hoe processen en bewerkingen efficiënter, beter of gemakkelijker kunnen. Welke behandelmethoden de markt gaan veroveren. Welke productinnovaties hun intrede hebben gedaan. U vindt het op SURFACE Campus, het meest inspirerende vakevent voor oppervlaktetechnologie.

Kom met uw ondernemersvraagstuk, applicatie-uitdaging of gebruikersbehoefte naar SURFACE Campus en laat u inspireren door de laatste innovaties. Ontmoet vakgenoten en aanbieders, laat samples testen en ga vol de diepte in bij een van de 75 lezingen op het ION Congres Campus. U beleeft het tijdens SURFACE Campus 2018.

Materialen en behandelmethoden

Ontdek de nieuwste mogelijkheden en oplossingen. Van galvaniseren tot poedercoaten. Behandelmethoden, nieuwe technieken en materiaalvraagstukken: alles van raw materials tot oppervlaktebehandeling vindt u tijdens het vakevent.

Innovatie en toekomst

Geen vakgebied ontwikkelt zich zo snel als oppervlaktetechnologie. Hoe blijft u met uw bedrijf vooroplopen? Hoe speelt u in op de laatste wetswijzigingen en de nieuwste trends? Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen tijdens SURFACE Campus.

Trots op onze industrie

Tijdens het vakevent tonen experts de toepassingsmogelijkheden en hoe oppervlaktebehandeling innovatie in de maakindustrie aanjaagt. Bewonder de nieuwste toepassingen in de maakindustrie en laat u inspireren door het schijnbaar onmogelijke.

 

Voor veel bedrijven is het thema chroom (VI) vrij werken nog steeds een veel besproken item. Hoewel er naast verscherpt toezicht en controle nog geen volledige duidelijk is vanuit de wetgever, is het evident dat het kiezen voor een chroom (VI) vrije procesvoering aanzienlijk minder belastend voor het milieu is en het economisch meer levensvatbaar is dan het traditionele chromaathoudende processen. Met het oog op goed werkgeverschap en een duurzame toekomst is een overstap dan ook een must.

 

PreCoat filosofie

Het ultieme doel is een chroom (VI) vrij proces met dezelfde kwaliteit als een traditionele chemische voorbehandeling , daarvoor dient een stap verder gekeken te worden dan de eisen gesteld door certificeringsinstituten zoals Qualicoat, Qualisteelcoat en GSB. In veel gevallen ligt de markteis namelijk ruim boven de 1000 uur zoutsproei.

Dit is nu juist de filosofie achter het PreCoat merk. Het overtreffen van de marktstandaard, verder kijken waar andere stoppen met een focus op praktische toepasbaarheid en het toevoegen van waarde voor het coating appliquerende bedrijf. Daarnaast staat PreCoat voor duurzame, kosteneffectieve  systemen die rekening houden met het milieu en werkomstandigheden.

Het “PreCoat systeem” staat niet alleen voor een kwalitatieve conversiecoating maar voor een gehele chemische procesvoering die afgestemd is op de specifieke eigenschappen van een voorbehandelingslijn van de klant. Het verder kijken waar andere stoppen houdt dan ook in dat AD in staat is om het systeem te finetunen. Deze mentaliteit zorgt ervoor dat bedrijven die een uitdaging in hun procesvoering ondervinden vaak bij AD aankloppen als alternatieve leverancier voor advies en vervolgens tevreden overstappen.

Deze filosofie heeft ertoe geleid dat AD Chemicals erin is geslaagd om chroom (VI) vrije processen te ontwikkelen die in de praktijk ruimschoots voldoen. Vandaag de dag heeft AD meer dan 15 jaar ervaring met meerdere chroom(VI)-vrije PreCoat systemen. Door een continue focus op procesverbetering zijn robuuste voorbehandelingssystemen ontstaan die gelijkwaardig of beter presteren dan chromaathoudende processen. Zie tevens tabel 1 voor een overzicht van de generiek PreCoat eigenschappen. Deze PreCoat producten vinden inmiddels hun weg naar gebruikers over de gehele wereld. Ondanks het feit dat de metaal conserverende markt wordt gekenmerkt als een conservatieve markt weet AD over de jaren heen, mede door haar visie,  een sterke groei  te behouden.  “Alleen door het overtreffen van de marktstandaard in de praktijk keer op keer te realiseren is dit mogelijk, aldus Roland van Meer (Business Unit Manager, AD Chemicals).

 

Focus op innovatie

AD Chemicals staat inmiddels bekend als een onderneming met een sterke focus op innovatie. Ook tijdens de crisisjaren, die inmiddels alweer een tijdje achter ons liggen, is AD blijven investeren in nieuwe chemische technologieën. Dit resulteert in het feit dat AD diverse PreCoat technologieën introduceert die uniek zijn in de markt.  Hierbij gaat het onder andere om PreCoat A34, PreCoat ADL-4P en PreCoat Z31. Ook qua meettechnieken blijft AD innoveren, zo wordt steeds vaker een XRF ingezet (zie afbeelding 1). Hiermee kunnen aangebrachte laagdikte en legeringselementen van het substraat bepaald worden wat weer input biedt voor verdere optimalisatie van het proces van de klant.

Een belangrijke reden van AD haar innovatiekracht is dat zij naast haar activiteiten in de reguliere chemische voorbehandeling (dompel, sproei en cascade lijnen) ook actief is in de zogenoemde coil coating applicaties, het voorbehandelen van grote staalrollen (coils). Dit zorgt voor een unieke kruisbestuiving wat weer leidt tot unieke oplossingen.

 

Afbeelding 1: meten met een XRF

ad xrf precoat laag meten

 

 

 

Bare corrosion protection (PreCoat A34)

PreCoat A34 is een chroom (VI) vrije voorbehandeling die naast uitstekende lakhechting en corrosiewering zogenoemde “bare corrosion protection” biedt op blank aluminium, ook bekend in de markt als blank chromateren of passiveren en wordt uitgedrukt in het aantal uren dat ongecoat aluminium beschermd is tegen corrosie. Zo wordt met dit product meer dan 3000 uur corrosiebescherming gehaald op de AA6060 legering.

 

Upgrade van het ijzerfosfateringsproces (PreCoat ADL-4P)

Menig bedrijf is ervan overtuigd dat zij reeds het maximale uit hun ijzerfosfateerproces hebben gehaald. AD brengt hier met PreCoat ADL-4P verandering in. PreCoat ADL-4P is een chroom (VI) vrije passivering voor het ijzerfosfateerproces, die eenvoudig toe te passen in het laatste spoelbad van een traditionele ijzerfosfateerlijn. Geschikt voor zowel dompel als sproei lijnen. Door toepassing van PreCoat ADL-4P kan tot meer dan 1440 uur neutrale zoutsproei conform de Qualisteelcoat standaard behaald worden. Dit komt omdat de conversielaag van PreCoat de corrosiewering en lakhechting significant verbeterd. Met dit product kan een bestaande lijn dus eenvoudig een upgrade krijgen om een hogere eindkwaliteit van het te coaten product te realiseren.

Verzinkt staal, AD heeft de primeur met PreCoat Z31

Zoals inmiddels breed bekend in de Belgische en Nederlandse markt is AD sinds een aantal jaar een van de grootste pre-treatment leveranciers voor verzinkt staal dat gepoedercoat (zogenoemde DUPLEX-system) wordt in de Benelux.  Dit is niet zomaar want ook op het substraat verzinkt staal heeft AD Chemicals verder gezocht waar andere stoppen. Een ontwikkeltraject van meer dan 8 jaar  resulteert in  een 1 op 1 vervanging van chroom (VI). Met PreCoat Z31 kan een sublieme corrosiebescherming en lakhechting worden bewerkstelligd blijkend uit een positief resultaat van de zoutsproeitest van meer dan 2000 uur. De verwachting vanuit AD Chemicals en klant Weert Groep is dan ook dat dit systeem de nieuwe (wereldwijde) marktstandaard in chroom (VI) vrij voorbehandelen voor DUPLEX zal worden.

 

Tabel 1: vergelijking Geel Chromateren en PreCoat

voordelen precoat chroomvrij

Keuzehulp chroom (III) of geheel chroomvrij

Binnen de chroom (VI)  vrije processen zijn in hoofdlijnen een tweetal varianten te onderscheiden in de markt.  Dit betreft enerzijds de volledig chroomvrije systemen op basis van zirkoon, titanium en polymeren en anderzijds de processen gebaseerd op chroom (III).  Beide varianten kunnen een goed alternatief vormen voor chroom (VI) en zorgen voor een kwalitatief hoogstaand eindresultaat. De keuze voor chroom (III) of chroomvrij hangt af van de specifieke wensen van de applicateur en eindklant.

 

Chroom (VI) vrij werken?

AD heeft inmiddels een imposante lijst met klantreferenties over de gehele wereld. Gedurende een overstap wordt samen met de klant de nieuwe procesvoering ontworpen en de daaruit volgende implementatie wordt intensief begeleid. Resulterend in een zorgeloze en probleemloze overstap met behoud van bestaande kwaliteit. In een adviesgesprek kan AD hier uitgebreid toelichting op geven.

 

Meer informatie:

Roland van Meer (Business Unit Manager, AD Chemicals), www.adinternationalbv.com, chromefree@adinternationalbv.com

Momenteel wordt in de markt druk gezocht naar alternatieve (nat)-laksystemen die dezelfde performance op het gebied van corrosiebescherming en lakhechting behalen als chromaat gebaseerde laksystemen.  In dit artikel wordt stil gestaan bij een nieuwe chemisch technologische ontwikkeling die een deel van deze puzzel kan oplossen in de situaties waar gekozen is wordt voor een mechanische voorbehandelmethode.

Waarom voorbehandelen van staal

Organische coatings worden aangebracht op staal om corrosieschade te voorkomen of op zijn minst te vertragen. Daar ligt vaak een combinatie van de onderstaande mechanismen aan ten grondslag:

 • bescherming tegen (agressieve) ionen;
 • redelijke barrière voor vocht en zuurstof;
 • vertragen anodische oplosreactie met pigmenten (chromaat, fosfaat e.d.);
 • kathodische corrosiebescherming (zinkstof).

Om een goede duurzame hechting onder corrosieve omstandigheden te krijgen moet het staal goed voorbereid worden alvorens een coating aan te brengen. Doel van het voorbehandelen is om een homogene oppervlaktekwaliteit te krijgen qua:

 • reinheid:            vuil, olie, vet, verfresten, roest, walshuid
 • ruwheid:             kan bij dragen aan de hechting en het uiterlijk van de laklaag
 • chemie:               metallisch, geoxideerd of met een chemische conversie laag

Veel voorkomende voorbehandelingsmethoden

In onderstaande tabel worden de meest voorkomende voorbehandelingsmethoden voor staal op een rij gezet.

vergelijking mogelijkheden voorbehandelen mechanisch chemisch

Elke voorbehandelmethode heeft zijn voor en nadelen, in het algemeen kan gesteld worden dat vandaag de dag de onderstaande 5 punten de belangrijkste uitdaging vormen voor de staal conserverende industrie:

 1. Verbeteren arbeidsomstandigheden;
  • Geen Cr6+ in (conversie-) coatings
 1. Verminderen milieuschadelijke emissies;
  • Vervangen van solvent reinigers (thinner, xyleen, heptaan) i.v.m. gevaar voor brand en gezondheid. 0% VOC emissie
 1. Tijd tussen mechanische behandeling en coaten verlengen;
  • Voorkomen van vliegroest bij tijdelijke geconditioneerde opslag
 1. Afval reductie;
  • Bv. vervangen van voorbehandelingsbaden door een no-rinse behandeling
 1. Reinheid oppervlak na stralen;
  • Vet en olie nog in het oppervlak gestraald. Straalstof aanwezig

 

Nieuwe voorbehandelmethode: combinatie van stralen en chemie

Over het algemeen kan gesteld worden dat in de natlak industrie een mechanische voorbehandeling van stralen of schuren gevolgd het meest voorkomend is. Wat nu als eerdere genoemde voorbehandelmethoden gecombineerd kunnen worden?

Dit is de kracht van een nieuwe ontwikkeling in oppervlaktebehandeling van AD Chemicals. Haar product bekend onder de merknaam PreCoat combineert de werelden van stralen en chemisch voorbehandelen. Als een chemische oppervlaktebehandeling wordt uitgevoerd dan bestaat de generieke procedure onder andere uit ontvetten, beitsen en het aanbrengen van een conversiecoating (die zorgt voor corrosiebescherming en lakhechting). De stap ontvetten en beitsen is vergelijkbaar met de werkwijze stralen en ontvetten. Na het stralen wordt geen extra waarde aan het metaal toegevoegd zoals dat in een chemische voorbehandeling het geval is door het aanbrengen van een conversiecoating. Dit houdt in dat deze mechanische procedure in de basis enkel zorg draagt voor een goede lakhechting en geen additionele corrosie werende eigenschappen meegeeft aan het substraat. Door echter een conversiecoating na stralen toe te passen komen de twee werelden samen, resulterend in een kwaliteitsverbetering van het gecoate product op zowel hechting- als corrosiewering.

 

Kans op corrosie na stralen

Staalconstructies die na zand of gritstralen worden natgelakt (of gepoedercoat) lopen ondanks hoogwaardige verfsystemen en zorgvuldige voorbehandeling van het staaloppervlak toch kans op corrosie. Zelfs op onverwachte plekken, zoals een vlak deel. Dit kan diverse oorzaken hebben, zo kunnen laagdiktes te dun zijn, maar de oorzaak ligt vaker dan gedacht in een onjuiste oppervlaktebehandeling na het stralen. Het grit (of zand) is vervuild of zelfs vet. Voorafgaand of na de straalprocedure wordt dan vaak een ontvetter op oplosmiddelenbasis (zoals een thinner) gebruikt. Toepassing van dergelijke producten (veelal met een doek) zorgt eerder dat de vetlaag wordt uitgesmeerd dan verwijderd, met alle gevolgen van dien. Deze ongewenste situatie is aantoonbaar met een waterbreektest. De waterbreektest is een eenvoudige, snelle en meestal niet-destructieve test om de aanwezigheid van hydrofobe films te testen. De test wordt toegepast op vers gereinigde metalen, zoals staal en andere metalen die in een volledig schone toestand hydrofiel zijn en toont in dit geval vaak nog verontreiniging van de ondergrond aan.

 

Eigenschappen conversiecoating voor straalapplicaties

AD Chemicals introduceert een chemische behandeling met een Chroom-3 houdend product onder de merknaam PreCoat F31/20 (gestraald staal) dat voor eerder genoemde oorzaken van corrosie een remedie biedt. Namelijk doordat het vet verwijdert, zorgt voor een betere hechting van het coatingsysteem én beschermt tegen vliegroest en onderkruipcorrosie.

Door toepassing van PreCoat wordt naast adequate ontvetting een zogenoemde conversielaag gecreëerd. Deze conversielaag is een anorganische, water gebaseerde deklaag, die op een metaal gevormd wordt door inwerking van chemische stoffen, waarbij het metaal zelf aan de totstandkoming van de laag meewerkt. Chemisch technisch gezien gebeurt er het volgende; het Chroom-3 fungeert als een sterke carbidevormer en gaat een verbinding aan met de ijzerdelen. Na het stralen vormt zich dan een beschermende kristallijne laag met een oppervlak van ‘weerhaken’, wat de hechting van de coating verhoogt. Bovendien ‘verfijnen’ deze kristallen de dalen in het staaloppervlak die ontstaan bij het (grit)stralen, en zo ontstaat een berglandschap met minder hoge pieken resulterend in een meer gelijkmatig verfoppervlak (zie afbeelding: conversiecoating).

conversielaag precoat chemisch behandeling

 

De functie van een conversielaag is tweeledig. De laag verbetert de corrosiewerende eigenschappen en geeft een goede hechting voor organische coatings. De dikte van een conversielaag wordt aangeduid in milligrammen conversielaag of conversie elementen per vierkante meter, omdat de laag meestal te dun is voor het meetbereik van de gangbare laagdiktemeters. Het betreft dus een flinterdunne laag (< 0,1 μm) die vele malen dunner is dan een reguliere coatingslaag welke bijvoorbeeld een laagdikte heeft van 60-1000 μm. Belangrijk punt is dat de conversielaag niet verward dient te worden met een reguliere coatingslaag zoals een primer.

De testresultaten spreken voor zich (zie tevens bijgaande foto’s van natlak en poedercoat systemen na zoutsproeitest). Het product wordt direct na het stralen (of andere mechanische voorbehandelingen) in lijn toepast met een nevelinstallatie of handmatig middels doek dan wel sproeipomp op kamertemperatuur. Het is zowel toepasbaar voor het behandelen van geheel nieuwe constructies alsook voor onderhoudswerkzaamheden op locatie.

poedercoating resultaat precoat behandeling chemisch zoutsproeinatlak zoutsproei nss chemische behandeling precoat

Het product is waterdun en bij toepassing worden zodoende ook gemakkelijk moeilijke te bereiken hoeken en kanten van een werkstuk behandeld. Het oppervlak kleurt blauw of donkergrijs bij juiste werking, vergelijkbaar met de blauwe gloed die ook kenmerkend is voor oppervlaktebehandelingen zoals ijzerfosfateren, en detecteert daarmee (zonder verkleuring) direct de onvolkomenheden (zie afbeelding). Na (machinaal) drogen kan een willekeurig verfsysteem (natlak of poedercoating) worden aangebracht.

De kwaliteit die hiermee behaald kan worden voldoet aan de Qualisteelcoat eisen. Het product is verder vrij van ADR gevaren labels.

PreCoat_conversielaag kleur

 Bescherming tegen vliegroest

Normaal gesproken dienen gestraalde objecten binnen enkele uren na het stralen direct gecoat te worden omdat anders al eerste vorm van corrosie optreedt (witroest of vliegroest). PreCoat biedt hier bescherming tegen, zodoende kunnen ongecoate objecten langer opgeslagen worden alvorens te worden gecoat, in een overdekte opslag tot wel 2-4 weken. Hierdoor kan binnen de bedrijfsvoering van coatingbedrijven een hogere efficiëntie en output worden behaald. Dit biedt grote voordelen in veel voorkomende situaties zoals; transport naar andere (spuit)hal, bij vertraging controleur verfsysteem, gebruik van een buffer tijdens het coaten.

 

Vervanging oplosmiddelen

Zoals eerder benoemd is het vervangen van solvent reinigers (thinner, xyleen, heptaan) in verband met het gevaar voor brand , arbeidsomstandigheden voor medewerkers en het doel 0% VOC emissie een belangrijke uitdaging waar de conserverende staal industrie een oplossing voor zoekt. PreCoat kan deze oplosmiddelen vervangen in de ontvettingsstap in de voorbehandeling van staal waardoor een betere kwaliteit en over het algemeen een kostenbesparing gerealiseerd kan worden.

 

Versterking laksystemen zonder chroom(VI)

Ander aspect is dat op dit moment in veel sectoren zoals de agro, machinebouw, infrastructuur, tankbouw en transportsector gezocht wordt naar alternatieven voor Chroom-6 houdende primers om tot een goede corrosiebescherming van een product te komen. Inmiddels zijn de schadelijke effecten van dergelijke systemen voor mens en milieu ruimschoots bekend. Omdat PreCoat een verbetering levert aan de eindkwaliteit voor een veelvoud van coatingsystemen kan het bijdragen aan het komen tot hoogwaardige coatingsystemen met vergelijkbare kwaliteit als Chroom-6 waardoor een lang verwachte marktbehoefte ingevuld kan worden. AD gaat dan ook graag het gesprek aan met geïnteresseerde lakleveranciers omtrent hoe de synergie te creëren tussen de voorbehandeling en het laksysteem.

 

Vergelijkingstest?

Bent u benieuwd wat deze technologie voor uw proces kan betekenen en hoe deze zich verhoudt tot uw huidige situatie? Neem contact op via chemicals@adinternationalbv.com voor meer informatie.

Op het gebruik van Chroom(VI) zijn twee verschillende facetten van wetgeving van toepassing. Het REACH verbod en de Carcinogene Stoffen Richtlijn (2004/37/EC). Vanuit beide invalshoeken kan een verbod op gebruik van Chroom(VI) worden opgelegd.

1. REACH verbod

Op basis van de CMR (Carcinogene, Mutagene en Reprotoxische stoffen) eigenschappen heeft de EU besloten om Chroom(VI) op de lijst van SVHC stoffen (Substances of Very High Concern) te plaatsen. Na de aangekondigde “sunset date op 21/09/2017” zou het niet langer toegestaan zijn om zonder autorisatie deze stoffen te blijven gebruiken. Recent is bekend geworden dat de Europese Commissie (EC) langer tijd nodig heeft om een beslissing te maken omtrent de autorisatie van chroom(VI), zodoende wordt de veelbesproken sunset date naar achteren verschoven totdat de EC een besluit heeft genomen. Wel betekent dit dat de eindgebruiker (lees applicateur) het advies voor het gebruik, condities en meet en monitoring verplichtingen zoals deze in de Autorisatie zijn vastgelegd dient op te volgen omdat dit de onderwerpen zijn de na een definitief besluit vanuit de EC gecontroleerd zullen worden door het Nationaal Bevoegd Gezag.

 

Afbeelding: GHS labels Chroom(VI)

ghs-symbolen-chroomvi
2. Carcinogene Stoffen Richtlijn (2004/37/EC)

Deze vereist dat een gevaarlijke stof vervangen moet worden als dit technisch mogelijk is in het specifieke proces. Chroom(VI) is namelijk een stof met een zogenoemde non threshold waarde, dat betekend dat het vanaf iedere blootstelling kankerverwekkend kan zijn. De Nederlandse overheid heeft besloten dat vanaf 1 Maart 2017 de wettelijke grenswaarde (OEL) voor Chroom(VI) verlaagd wordt naar 1 μg/m3. Uit nieuwe Europe inzichten blijkt dat de oude wettelijke grenswaarden voor Chroom(VI)-verbindingen meer risico op kanker geven dan eerder gedacht.

Toekomst Chroom(VI) voor metaal oppervlaktebehandeling

Dit betekent dat bedrijven aan de lokale inspectie moeten bewijzen waarom vervanging van Chroom(VI) voor een bepaald doel niet kan plaatsvinden. Voor specifieke toepassingen zoals in lucht- en ruimtevaart, defensie en nucleaire toepassingen zal dit zeer waarschijnlijk geaccepteerd worden, daar voor deze toepassingen wereldwijde en Europese regelingen zijn m.b.t. de veiligheid. Echter voor toepassingen zoals bijvoorbeeld het chemisch voorbehandelen van aluminium en verzinkt staal waar reeds sinds meerdere jaren gevalideerde alternatieven met kwaliteitslabels zoals GSB, Qualicoat en Qualisteelcoat beschikbaar zijn zal men van hele sterke huize moeten komen om aantoonbaar te kunnen maken dat vervanging niet mogelijk is. Zodra een geschikt alternatief beschikbaar komt is conform de wetgeving op het werken met carcinogene stoffen vervanging verplicht. Een eis tot aanpassing van de processen zal dan gesteld worden door de lokale inspecties.

 

stroomschema wetgeving chroomVI AD international

 

 

In dit artikel krijgt de lezer inzicht in diverse activiteiten binnen de automotive industrie waar AD International actief is. Vanaf chemische oppervlaktebehandeling voor nieuw te coaten onderdelen en chassis, tot reinigers voor het onderhoudsproces van motoren en verf verwijderaars voor het ontlakken van onderdelen die voorzien worden van een nieuwe coating.

 

Conversiecoatings voor automotive toepassingen

Een conversielaag is een anorganische deklaag, die op een metaal gevormd wordt door inwerking van chemische stoffen, waarbij het metaal zelf aan de totstandkoming van de laag meewerkt. De functie van een conversielaag is tweeledig. De laag verbetert de corrosiewerende eigenschappen en geeft een goede hechting voor organische coatings.

 

AD Coil Coating Technologies

AD Coil Coating Technologies, een divisie van AD International ontwikkelt, produceert en levert een breed scala aan chemische producten voor de oppervlaktebehandeling van metaal in continue productieprocessen. Specialistische kennis en jarenlange ervaring in high volume oppervlaktebehandelingen en reinigingstechnologie maken AD CCT een vooruitstrevend en toonaangevend chemisch leverancier in de markt voor coil (staalrol) fabrikanten van aluminium, staal, vertind staal, en staalplaat. Dit staal wordt onder andere in hoogwaardige automotive toepassingen gebruikt.

 

Voor conversielagen gebruikt in continu gecoat coil materiaal voor automotive toepassingen dient rekening gehouden te worden met uiteenlopende eisen waar naast de normale eigenschappen van zoals corrosiebescherming en lakhechting ook gekeken wordt naar luchtvochtigheid, transport, vervormingseigenschappen, lijmhechting, lasbaarheid en diverse andere specifieke eisen. Zie onderstaande afbeelding  voor XRF testen die gebruikt worden voor het uitmeten van het metaaloppervlak.

AD Coil coating technologies levert voor deze industrie chroom(VI) vrije systemen, zowel op chroom(III) basis als volledig chroomvrij. Aan een succesvolle productintroductie in de automotive industrie gaat een jarenlang onderzoekstraject vooraf. Dit vergt intensieve partnerships tussen AD en de staalleveranciers.

Deze nieuwe innovatieve technologieën van AD dragen uiteindelijk bij aan de behoefte vanuit de automotive sector om te werken met duurzamere en lichtere materialen waardoor meer energiezuinige voertuigen geproduceerd kunnen worden.

 

PreCoat A32 van AD Chemicals

Door de sterke kad cct xrf quality control coil coatingruisbestuiving op Research & Development vlak binnen de AD International organisatie tussen AD Coil Coating technologies en AD Chemicals komen baanbrekende innovaties tot stand. Een van die innovaties is PreCoat A32 een chroom(VI)-vrije passivering voor aluminium op basis van het niet toxische chroom(III). Deze nieuwe generatie conversielagen wordt vooral gebruikt voor aluminium. De gebruikte systemen zijn inmiddels internationaal erkend en worden in steeds grotere mate voorgeschreven in de luchtvaart, de automotive, industrie en bouwsector.

 

PreCoat A32 biedt naast uitstekende lakhechting en corrosiewering ook zogenoemde “bare corrosion protection” op blank aluminium, ook bekend als blank chromateren of passiveren. Dit wordt uitgedrukt in het aantal uren dat ongecoat aluminium beschermd is tegen corrosie. Zo wordt met dit product meer dan 1000 uur corrosiebescherming gehaald op de AA6060 legering in NSS zoutsproeitesten. De behaalde testresultaten per aluminium legering staan vermeld in tabel 1. Op de foto’s met testresultaten is te zien dat PreCoat A32 beduidend beter presteert dan het chroom(III) alternatief van een andere belangrijke chemicaliën leverancier, een in de markt veel gebruikt product voor deze toepassing. Ter vergelijk, een andere opkomende techniek, pre-anodiseren,  behaald maximaal 336 uur bare corrosion resistance.

 

Tabel 1: bare corrosion resistance PreCoat A32

precoat A32 corrosie testresulaten bare corrosion

PreCoat A32 is Qualicoat gecertificeerd (No. A-126) en voldoet aan de GSB en MIL-DTL 81706B/5541 kwaliteitsstandaarden. Zie tevens afbeelding 2 voor corrosie testresultaten.

afbeelding-2-passivering

AD Chemicals zet met PreCoat A32 sterk in op de automotive industrie omdat passivering daar belangrijk is voor het beschermen van aluminium onderdelen die niet gecoat worden. Naast corrosiebestendigheid is ook elektrische oppervlakteweerstand belangrijk. Ook op dit vlak gooit PreCoat A32 hoge ogen. PreCoat A32 blijft namelijk ruim binnen de 5000 microOhm/sq.inch vereist volgens de MIL specificatie op een veelvoud van legeringen. Om een dergelijk product goed in te markt te introduceren is uitgebreid en onafhankelijk testen uiterst belangrijk. Om die reden deed AD dan ook mee aan een recent uitgevoerd onderzoek door ISQ, een bureau gelieerd aan de European Space Agency. Uit dit onderzoek komt naar voren dat PreCoat A32 minimaal gelijkwaardig presteert als chroom(VI) houdende passiveringen.

AD Chemicals verwacht dan ook dat er veel interesse vanuit OEMers binnen de Automotive branche zal komen voor deze technologie.

 

Verf verwijderen op auto velgen met STRIP 968 (op kamertemperatuur)

Voor het verlengen van de levensduur of reparatie doeleinden aan aluminium en stalen velgen is het belangrijk om bij beschadiging of veroudering de coating te vernieuwen. Van oudsher werden hier veelal methyleen chloride houdende systemen voor gebruikt. AD Chemicals is er echter in geslaagd een methyleen chloride vrije verf verwijderaar te ontwikkelen die uiteenlopende soorten lak kan verwijderen van auto velgen ; waaronder polyester, epoxy en polyurethaan coatings. Veel poedercoat en schadeherstel bedrijven maken dan ook gebruik van deze kwalitatieve verf verwijderaar.

 

Ultrasoon reinigers voor revisie dieselmotoren

Binnen de AD International groep is AD Waalhaven gespecialiseerd in een breeds scala aan specialistische reinigingschemicaliën voor industriële toepassingen. Zo is AD Waalhaven al vele jaren actief in de levering van ultrasoon reinigers voor chemische baden die gebruikt worden voor het reinigen van onderdelen binnen het revisieproces van zware dieselmotoren voor vrachtauto’s. Met deze reiniging draagt AD bij aan het verlengen van de levensduur van vrachtwagenmotoren.

 

Vlamvertragers voor dashboard isolatie

Ook in het interieur van de auto is AD International te vinden. Zo introduceert AD Magma Industries momenteel boraatvrije vlamvertragers voor hennep en vlas dat gebruikt wordt in de isolatie van automotive dashboards bij vooraanstaande automerken. Ook voor andere specialistische projecten waar brand vertraging vereist is heeft Magma een oplossing of gaat graag de uitdaging aan deze te vinden.

 

Visie AD

Kwaliteit is een gemeenschappelijke drijfveer voor AD en haar klanten. AD producten voldoen dan ook aan of overtreffen huidige marktstandaarden zoals Qualicoat, Qualisteelcoat, GSB, MIL en andere markt specifieke eisen. Hierdoor kunnen klanten vertrouwen op een betrouwbare partner die meedenkt en een duidelijke toegevoegde waarde levert. Het is dan ook de visie van AD om nu en in de toekomst een waardevolle bijdrage te leveren aan de duurzaamheid en kwaliteit van eindproducten wereldwijd.

 

ad laboratorium oppervlaktebehandeling chroomvrij ontwikkeling

Voor veel bedrijven staat het thema chroom (VI) vrije processen hoog op de agenda. In september 2017 wordt chroom (VI) conform Europese REACH wetgeving immers voor de meeste toepassingen verboden wegens de schadelijke effecten voor mens en milieu. Voor sommige sectoren (hard verchromen en luchtvaart) is het mogelijk om een vergunning aan te vragen voor nog 4 jaar gebruik van chroom (VI), echter vereist dit dermate grote investeringen in het veilig maken van de werkomgeving dat het overgrote deel van de metaalverwerkende industrie zal over schakelen naar een chroom (VI) vrij proces.

Om een omschakeling naar een chroom (VI) vrij proces te maken moet het uitgangspunt volgens AD Chemicals zijn dat dezelfde hoge kwaliteit als een traditionele behandeling behaald kan worden, daarvoor dient een stap verder gekeken te worden dan de eisen gesteld door certificeringsinstituten zoals Qualicoat. AD Chemicals is hierin ruimschoots geslaagd en heeft voor de substraten aluminium, verzinkt staal en staal chroom (VI) vrije processen ontwikkeld die 1 op 1 vergelijkbaar zijn qua eigenschapen met chroom (VI).

 

Chroom (VI) vrije varianten

Binnen de chroom (VI)  vrije processen zijn grofweg een tweetal varianten te onderscheiden in de markt.  Dit betreft enerzijds de volledig chroomvrije systemen op basis van zirkoon, titanium en polymeren en anderzijds de processen gebaseerd op chroom (III).  Beide varianten kunnen een goed alternatief vormen voor chroom (VI).

 

Chroom (VI) vrij voorbehandelen van aluminium

Is dit een nieuwe ontwikkeling? Nee, de afgelopen 15 jaar is AD Chemicals als een van de voorlopers in de markt reeds zeer actief in chroom (VI) vrije toepassingen voor aluminium. Door uitgebreide praktijktesten en een continue focus op procesverbetering zijn robuuste voorbehandelingssystemen ontstaan die 1 op 1 vergelijkbaar zijn met chroom (VI) houdende processen. De weerstand tegen corrosie en de hechtingseigenschappen voor het laksysteem zijn gelijk of beter als die van chromaathoudende systemen. Het spreekt dan ook voor zich dat deze oplossingen gecertificeerd zijn met een Qualicoat en GSB keurmerk.

Een belangrijk vraagstuk om te bekijken of een oplossing écht gelijke eigenschappen als chroom(VI) heeft is: Zijn de 1000 uur corrosieweerstand voor aluminium die normeringen als Qualicoat voorschrijven afdoende om te concurreren met chroom (VI)? Als men kijkt naar de corrosieweerstand van chroom (VI) systemen wordt vaak 3000 uur corrosiewering en lakhechting voor aluminium als streefwaarde voor een goede kwaliteit.  Om die reden heeft AD Chemicals haar chroomvrije processen op het gebied van corrosieweerstand en hechting vergeleken met deze 3000 uur praktijkwaarde. Hiervoor schakelden zij onafhankelijk onderzoeksinstituut IFO uit Duitsland in. IFO is een erkend inspectiebureau voor GSB, Qualicoat, Qualanod en Qualisteelcoat. De medewerkers van IFO zijn gekwalificeerd volgens onder andere NACE en hebben jarenlange ervaring in projecten en bedrijven die zich bezig houden met metaalconservering. De resultaten van het IFO rapport zijn weergegeven in de grafiek 1. Zowel corrosietesten als hechtingstesten voldoen volledig. Het complete IFO rapport met alle details kan op verzoek worden toegezonden.

Grafiek 1: vergelijking testresultaten corrosie-en hechtingstesten op aluminium

precoat iso din zoutsproei testresultaten

 Aerospace kwaliteit nu ook beschikbaar voor aluminium voorbehandelingsbedrijven

Voor het substraat aluminium introduceert AD Chemicals een noviteit, de PreCoat A34. Deze productlijn is gebaseerd op hoogwaardige chemische voorbehandelingstechnologie die in de aerospace en luchtvaart wordt toegepast. PreCoat A34 is een chroom (VI) vrije voorbehandeling die naast uitstekende lakhechting en corrosiewering ook zogenoemde “bare corrosion protection” biedt op blank aluminium, ook bekend in de markt als blank chromateren of passiveren en wordt uitgedrukt in het aantal uren dat ongecoat aluminium beschermd is tegen corrosie. Zo wordt met dit product meer dan 3000 uur corrosiebescherming gehaald op de AA6060 legering. Zie voor de alle behaalde resultaten per aluminium substraat tabel 1. Daarnaast zijn in tabel 2 afbeeldingen opgenomen van test resultaten op veel gebruikte legeringen. De resultaten in tabel 2 laten zien dat PreCoat A34 beduidend beter presteert dan Surtec 650, een in de markt veel gebruikt product voor deze toepassing. PreCoat A34 voldoet aan de Qualicoat, GSB en MIL specificatie. Ook op dit vlak overtreft AD Chemicals de marktstandaard!

Tabel 1: corrosiebescherming per aluminium legering

precoat passivering corrosie resultaten chemische voorbehandeling

Tabel 2: foto’s test resultaten PreCoat A34

bare corrosion resultaten precoat a34 chemische voorbehandeling

PreCoat Z31 voor Verzinkt staal: Primeur in Europa

Ook voor substraat verzinkt staal heeft de afgelopen jaren de ontwikkeling van producten binnen AD Chemicals niet stil gestaan. Dit werd nog maar eens extra benadrukt toen zij afgelopen oktober met klant Weert Groep de ION Borghardt Award wonnen, een innovatieprijs uitgereikt door V-ION in Nederland voor het meest innovatieve project in de oppervlaktechnologie. Deze award is toegekend voor een chroom (VI) vrij voorbehandelingssysteem voor poedercoaten (Duplex-systeem) op verzinkt staal. Verzinkerij Weert Groep heeft met dit project de primeur in Europa, zij is namelijk de eerste verzinkerij die overschakelt naar een chroom (VI) vrij poedercoatproces (Duplex) systeem dat voldoet aan de GSB standaard. In totaal heeft meer dan 8 jaar ontwikkeling plaatsgevonden om tot dit mooie eindresultaat te komen.

Ook op het substraat verzinkt staal heeft AD Chemicals gezocht naar een échte 1 op 1 vervanging van chroom (VI) zoals zij dat eerder ook voor aluminium heeft gedaan. Dit resulteert op dit moment in een corrosiebescherming en lakhechting van meer dan 2000 uur, een prestatie waar men met recht trots op kan zijn. De verwachting vanuit AD Chemicals en Weert Groep is dan ook dat dit systeem de nieuwe (wereldwijde) marktstandaard in chroom(VI) vrij voorbehandelen op verzinkt staal zal worden. In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste verschillen tussen traditioneel chromateren en PreCoat Z31.

Tabel 3: vergelijking Geel Chromateren en PreCoat Z31 voor verzinkt staal

tabel 3 chromateren chemische voorbehandeling versus precoat

 

Chroom (VI) vrije toekomst

Op basis van de behaalde testresultaten, waaronder 3000 uur corrosietest op aluminium en meer dan 2000 uur op verzinkt staal en jarenlange praktijkervaring in de markt, kunnen we met recht zeggen dat het gebruik van AD Chemicals PreCoat producten een weloverwogen keuze is in een overstap naar een chroom (VI) vrij proces voor een veelvoud van substraten met behoud van bestaande kwaliteit.

Meer informatie:

www.adinternationalbv.com, chromefree@adinternationalbv.com