Tag Archive for: ontwikkeling

In dit artikel krijgt de lezer inzicht in diverse activiteiten binnen de automotive industrie waar AD International actief is. Vanaf chemische oppervlaktebehandeling voor nieuw te coaten onderdelen en chassis, tot reinigers voor het onderhoudsproces van motoren en verf verwijderaars voor het ontlakken van onderdelen die voorzien worden van een nieuwe coating.

 

Conversiecoatings voor automotive toepassingen

Een conversielaag is een anorganische deklaag, die op een metaal gevormd wordt door inwerking van chemische stoffen, waarbij het metaal zelf aan de totstandkoming van de laag meewerkt. De functie van een conversielaag is tweeledig. De laag verbetert de corrosiewerende eigenschappen en geeft een goede hechting voor organische coatings.

 

AD Coil Coating Technologies

AD Coil Coating Technologies, een divisie van AD International ontwikkelt, produceert en levert een breed scala aan chemische producten voor de oppervlaktebehandeling van metaal in continue productieprocessen. Specialistische kennis en jarenlange ervaring in high volume oppervlaktebehandelingen en reinigingstechnologie maken AD CCT een vooruitstrevend en toonaangevend chemisch leverancier in de markt voor coil (staalrol) fabrikanten van aluminium, staal, vertind staal, en staalplaat. Dit staal wordt onder andere in hoogwaardige automotive toepassingen gebruikt.

 

Voor conversielagen gebruikt in continu gecoat coil materiaal voor automotive toepassingen dient rekening gehouden te worden met uiteenlopende eisen waar naast de normale eigenschappen van zoals corrosiebescherming en lakhechting ook gekeken wordt naar luchtvochtigheid, transport, vervormingseigenschappen, lijmhechting, lasbaarheid en diverse andere specifieke eisen. Zie onderstaande afbeelding  voor XRF testen die gebruikt worden voor het uitmeten van het metaaloppervlak.

AD Coil coating technologies levert voor deze industrie chroom(VI) vrije systemen, zowel op chroom(III) basis als volledig chroomvrij. Aan een succesvolle productintroductie in de automotive industrie gaat een jarenlang onderzoekstraject vooraf. Dit vergt intensieve partnerships tussen AD en de staalleveranciers.

Deze nieuwe innovatieve technologieën van AD dragen uiteindelijk bij aan de behoefte vanuit de automotive sector om te werken met duurzamere en lichtere materialen waardoor meer energiezuinige voertuigen geproduceerd kunnen worden.

 

PreCoat A32 van AD Chemicals

Door de sterke kad cct xrf quality control coil coatingruisbestuiving op Research & Development vlak binnen de AD International organisatie tussen AD Coil Coating technologies en AD Chemicals komen baanbrekende innovaties tot stand. Een van die innovaties is PreCoat A32 een chroom(VI)-vrije passivering voor aluminium op basis van het niet toxische chroom(III). Deze nieuwe generatie conversielagen wordt vooral gebruikt voor aluminium. De gebruikte systemen zijn inmiddels internationaal erkend en worden in steeds grotere mate voorgeschreven in de luchtvaart, de automotive, industrie en bouwsector.

 

PreCoat A32 biedt naast uitstekende lakhechting en corrosiewering ook zogenoemde “bare corrosion protection” op blank aluminium, ook bekend als blank chromateren of passiveren. Dit wordt uitgedrukt in het aantal uren dat ongecoat aluminium beschermd is tegen corrosie. Zo wordt met dit product meer dan 1000 uur corrosiebescherming gehaald op de AA6060 legering in NSS zoutsproeitesten. De behaalde testresultaten per aluminium legering staan vermeld in tabel 1. Op de foto’s met testresultaten is te zien dat PreCoat A32 beduidend beter presteert dan het chroom(III) alternatief van een andere belangrijke chemicaliën leverancier, een in de markt veel gebruikt product voor deze toepassing. Ter vergelijk, een andere opkomende techniek, pre-anodiseren,  behaald maximaal 336 uur bare corrosion resistance.

 

Tabel 1: bare corrosion resistance PreCoat A32

precoat A32 corrosie testresulaten bare corrosion

PreCoat A32 is Qualicoat gecertificeerd (No. A-126) en voldoet aan de GSB en MIL-DTL 81706B/5541 kwaliteitsstandaarden. Zie tevens afbeelding 2 voor corrosie testresultaten.

afbeelding-2-passivering

AD Chemicals zet met PreCoat A32 sterk in op de automotive industrie omdat passivering daar belangrijk is voor het beschermen van aluminium onderdelen die niet gecoat worden. Naast corrosiebestendigheid is ook elektrische oppervlakteweerstand belangrijk. Ook op dit vlak gooit PreCoat A32 hoge ogen. PreCoat A32 blijft namelijk ruim binnen de 5000 microOhm/sq.inch vereist volgens de MIL specificatie op een veelvoud van legeringen. Om een dergelijk product goed in te markt te introduceren is uitgebreid en onafhankelijk testen uiterst belangrijk. Om die reden deed AD dan ook mee aan een recent uitgevoerd onderzoek door ISQ, een bureau gelieerd aan de European Space Agency. Uit dit onderzoek komt naar voren dat PreCoat A32 minimaal gelijkwaardig presteert als chroom(VI) houdende passiveringen.

AD Chemicals verwacht dan ook dat er veel interesse vanuit OEMers binnen de Automotive branche zal komen voor deze technologie.

 

Verf verwijderen op auto velgen met STRIP 968 (op kamertemperatuur)

Voor het verlengen van de levensduur of reparatie doeleinden aan aluminium en stalen velgen is het belangrijk om bij beschadiging of veroudering de coating te vernieuwen. Van oudsher werden hier veelal methyleen chloride houdende systemen voor gebruikt. AD Chemicals is er echter in geslaagd een methyleen chloride vrije verf verwijderaar te ontwikkelen die uiteenlopende soorten lak kan verwijderen van auto velgen ; waaronder polyester, epoxy en polyurethaan coatings. Veel poedercoat en schadeherstel bedrijven maken dan ook gebruik van deze kwalitatieve verf verwijderaar.

 

Ultrasoon reinigers voor revisie dieselmotoren

Binnen de AD International groep is AD Waalhaven gespecialiseerd in een breeds scala aan specialistische reinigingschemicaliën voor industriële toepassingen. Zo is AD Waalhaven al vele jaren actief in de levering van ultrasoon reinigers voor chemische baden die gebruikt worden voor het reinigen van onderdelen binnen het revisieproces van zware dieselmotoren voor vrachtauto’s. Met deze reiniging draagt AD bij aan het verlengen van de levensduur van vrachtwagenmotoren.

 

Vlamvertragers voor dashboard isolatie

Ook in het interieur van de auto is AD International te vinden. Zo introduceert AD Magma Industries momenteel boraatvrije vlamvertragers voor hennep en vlas dat gebruikt wordt in de isolatie van automotive dashboards bij vooraanstaande automerken. Ook voor andere specialistische projecten waar brand vertraging vereist is heeft Magma een oplossing of gaat graag de uitdaging aan deze te vinden.

 

Visie AD

Kwaliteit is een gemeenschappelijke drijfveer voor AD en haar klanten. AD producten voldoen dan ook aan of overtreffen huidige marktstandaarden zoals Qualicoat, Qualisteelcoat, GSB, MIL en andere markt specifieke eisen. Hierdoor kunnen klanten vertrouwen op een betrouwbare partner die meedenkt en een duidelijke toegevoegde waarde levert. Het is dan ook de visie van AD om nu en in de toekomst een waardevolle bijdrage te leveren aan de duurzaamheid en kwaliteit van eindproducten wereldwijd.

 

ad laboratorium oppervlaktebehandeling chroomvrij ontwikkeling

Voor veel bedrijven staat het thema chroom (VI) vrije processen hoog op de agenda. In september 2017 wordt chroom (VI) conform Europese REACH wetgeving immers voor de meeste toepassingen verboden wegens de schadelijke effecten voor mens en milieu. Voor sommige sectoren (hard verchromen en luchtvaart) is het mogelijk om een vergunning aan te vragen voor nog 4 jaar gebruik van chroom (VI), echter vereist dit dermate grote investeringen in het veilig maken van de werkomgeving dat het overgrote deel van de metaalverwerkende industrie zal over schakelen naar een chroom (VI) vrij proces.

Om een omschakeling naar een chroom (VI) vrij proces te maken moet het uitgangspunt volgens AD Chemicals zijn dat dezelfde hoge kwaliteit als een traditionele behandeling behaald kan worden, daarvoor dient een stap verder gekeken te worden dan de eisen gesteld door certificeringsinstituten zoals Qualicoat. AD Chemicals is hierin ruimschoots geslaagd en heeft voor de substraten aluminium, verzinkt staal en staal chroom (VI) vrije processen ontwikkeld die 1 op 1 vergelijkbaar zijn qua eigenschapen met chroom (VI).

 

Chroom (VI) vrije varianten

Binnen de chroom (VI)  vrije processen zijn grofweg een tweetal varianten te onderscheiden in de markt.  Dit betreft enerzijds de volledig chroomvrije systemen op basis van zirkoon, titanium en polymeren en anderzijds de processen gebaseerd op chroom (III).  Beide varianten kunnen een goed alternatief vormen voor chroom (VI).

 

Chroom (VI) vrij voorbehandelen van aluminium

Is dit een nieuwe ontwikkeling? Nee, de afgelopen 15 jaar is AD Chemicals als een van de voorlopers in de markt reeds zeer actief in chroom (VI) vrije toepassingen voor aluminium. Door uitgebreide praktijktesten en een continue focus op procesverbetering zijn robuuste voorbehandelingssystemen ontstaan die 1 op 1 vergelijkbaar zijn met chroom (VI) houdende processen. De weerstand tegen corrosie en de hechtingseigenschappen voor het laksysteem zijn gelijk of beter als die van chromaathoudende systemen. Het spreekt dan ook voor zich dat deze oplossingen gecertificeerd zijn met een Qualicoat en GSB keurmerk.

Een belangrijk vraagstuk om te bekijken of een oplossing écht gelijke eigenschappen als chroom(VI) heeft is: Zijn de 1000 uur corrosieweerstand voor aluminium die normeringen als Qualicoat voorschrijven afdoende om te concurreren met chroom (VI)? Als men kijkt naar de corrosieweerstand van chroom (VI) systemen wordt vaak 3000 uur corrosiewering en lakhechting voor aluminium als streefwaarde voor een goede kwaliteit.  Om die reden heeft AD Chemicals haar chroomvrije processen op het gebied van corrosieweerstand en hechting vergeleken met deze 3000 uur praktijkwaarde. Hiervoor schakelden zij onafhankelijk onderzoeksinstituut IFO uit Duitsland in. IFO is een erkend inspectiebureau voor GSB, Qualicoat, Qualanod en Qualisteelcoat. De medewerkers van IFO zijn gekwalificeerd volgens onder andere NACE en hebben jarenlange ervaring in projecten en bedrijven die zich bezig houden met metaalconservering. De resultaten van het IFO rapport zijn weergegeven in de grafiek 1. Zowel corrosietesten als hechtingstesten voldoen volledig. Het complete IFO rapport met alle details kan op verzoek worden toegezonden.

Grafiek 1: vergelijking testresultaten corrosie-en hechtingstesten op aluminium

precoat iso din zoutsproei testresultaten

 Aerospace kwaliteit nu ook beschikbaar voor aluminium voorbehandelingsbedrijven

Voor het substraat aluminium introduceert AD Chemicals een noviteit, de PreCoat A34. Deze productlijn is gebaseerd op hoogwaardige chemische voorbehandelingstechnologie die in de aerospace en luchtvaart wordt toegepast. PreCoat A34 is een chroom (VI) vrije voorbehandeling die naast uitstekende lakhechting en corrosiewering ook zogenoemde “bare corrosion protection” biedt op blank aluminium, ook bekend in de markt als blank chromateren of passiveren en wordt uitgedrukt in het aantal uren dat ongecoat aluminium beschermd is tegen corrosie. Zo wordt met dit product meer dan 3000 uur corrosiebescherming gehaald op de AA6060 legering. Zie voor de alle behaalde resultaten per aluminium substraat tabel 1. Daarnaast zijn in tabel 2 afbeeldingen opgenomen van test resultaten op veel gebruikte legeringen. De resultaten in tabel 2 laten zien dat PreCoat A34 beduidend beter presteert dan Surtec 650, een in de markt veel gebruikt product voor deze toepassing. PreCoat A34 voldoet aan de Qualicoat, GSB en MIL specificatie. Ook op dit vlak overtreft AD Chemicals de marktstandaard!

Tabel 1: corrosiebescherming per aluminium legering

precoat passivering corrosie resultaten chemische voorbehandeling

Tabel 2: foto’s test resultaten PreCoat A34

bare corrosion resultaten precoat a34 chemische voorbehandeling

PreCoat Z31 voor Verzinkt staal: Primeur in Europa

Ook voor substraat verzinkt staal heeft de afgelopen jaren de ontwikkeling van producten binnen AD Chemicals niet stil gestaan. Dit werd nog maar eens extra benadrukt toen zij afgelopen oktober met klant Weert Groep de ION Borghardt Award wonnen, een innovatieprijs uitgereikt door V-ION in Nederland voor het meest innovatieve project in de oppervlaktechnologie. Deze award is toegekend voor een chroom (VI) vrij voorbehandelingssysteem voor poedercoaten (Duplex-systeem) op verzinkt staal. Verzinkerij Weert Groep heeft met dit project de primeur in Europa, zij is namelijk de eerste verzinkerij die overschakelt naar een chroom (VI) vrij poedercoatproces (Duplex) systeem dat voldoet aan de GSB standaard. In totaal heeft meer dan 8 jaar ontwikkeling plaatsgevonden om tot dit mooie eindresultaat te komen.

Ook op het substraat verzinkt staal heeft AD Chemicals gezocht naar een échte 1 op 1 vervanging van chroom (VI) zoals zij dat eerder ook voor aluminium heeft gedaan. Dit resulteert op dit moment in een corrosiebescherming en lakhechting van meer dan 2000 uur, een prestatie waar men met recht trots op kan zijn. De verwachting vanuit AD Chemicals en Weert Groep is dan ook dat dit systeem de nieuwe (wereldwijde) marktstandaard in chroom(VI) vrij voorbehandelen op verzinkt staal zal worden. In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste verschillen tussen traditioneel chromateren en PreCoat Z31.

Tabel 3: vergelijking Geel Chromateren en PreCoat Z31 voor verzinkt staal

tabel 3 chromateren chemische voorbehandeling versus precoat

 

Chroom (VI) vrije toekomst

Op basis van de behaalde testresultaten, waaronder 3000 uur corrosietest op aluminium en meer dan 2000 uur op verzinkt staal en jarenlange praktijkervaring in de markt, kunnen we met recht zeggen dat het gebruik van AD Chemicals PreCoat producten een weloverwogen keuze is in een overstap naar een chroom (VI) vrij proces voor een veelvoud van substraten met behoud van bestaande kwaliteit.

Meer informatie:

www.adinternationalbv.com, chromefree@adinternationalbv.com