Tag Archive for: metaal oppervlaktebehandeling

KLUNDERT – Innovatie slaat de klok op het Ondernemersgala van Rotaryclub Zevenbergen e.o., vrijdagavond in De Stad Klundert. Op de rol onder meer de verkiezing van meest innovatieve onderneming van het jaar. Drie Moerdijkse bedrijven zijn in de race.

PowerCem Technologies

Managing director Pascal de la Roij in het lab van PowerCem Technologies.

Managing director Pascal de la Roij in het lab van PowerCem Technologies. © ron magielse / pix4profs

Aanleg van wegen en parkeerplaatsen, ondergronden voor vliegvelden en haventerreinen. Over heel de wereld zijn de verhardingstechnieken van PowerCem Technologies terug te vinden. ,,We zijn innovatief in de conventionele wereld van de grond-, weg- en waterbouw”, zegt managing director Pascal de La Roij.

Het bedrijf levert aan meer dan veertig landen producten voor wegenverhardingen, betontoepassingen en het inkapselen van bodemverontreinigingen. ,,Het mooie is dat wij zowel economische als duurzame oplossingen bieden”, aldus De La Roij.

“Het mooie is dat wij zowel economi­sche als duurzame oplossin­gen bieden”

(Pascal de la Roij)

Neem RoadCem, een product dat materialen zoals zand, klei en veen tot een duurzame verharding bindt en die met name bij de aanleg van wegen, haventerreinen, bermverhardingen en industriële vloeren wordt toegepast. ,,Omdat we ter plaatse mengen, is ontgraven en aanvoer van materialen niet nodig. Dat scheelt kosten, maar zorgt ook voor een aanzienlijke CO2-reductie.”

Vader Robin de la Roij begon de onderneming twintig jaar geleden in Dordrecht, sinds twaalf jaar zit PowerCem op industrieterrein Moerdijk. Daar is onder meer een laboratorium voor grondmonsters en productontwikkeling. Er werken twaalf mensen. ,,We zijn in tien landen vertegenwoordigd, waar meer dan honderd mensen direct bij betrokken zijn.”

AD International

Michel Ruigendijk (links), directeur van AD International, en Robin Langelaar (research en development) bij een zoutsproeikast waar coatings op metaal worden getest.

Michel Ruigendijk (links), directeur van AD International, en Robin Langelaar (research en development) bij een zoutsproeikast waar coatings op metaal worden getest. © Gerard van Offeren/pix4profs

AD International, op industrieterrein Dintelmond, produceert chemicaliën voor oppervlaktebehandeling van metalen. De producten worden overal gebruikt ‘waar metaal wordt toegepast en extra bescherming nodig heeft’. Dat varieert van aluminium kozijnen tot mobiele telefoons, tot zware machinebouw. De coatings zorgen onder meer voor betere ‘lakhechting’ en bescherming tegen corrosie.

En belangrijker; ze zijn vrij van het kankerverwekkende chroom-6 dat normaal gebruikt wordt. De producten van AD International zijn naar eigen zeggen ‘beter voor mens en milieu’ en behalen op sommige vlakken zelfs betere resultaten dan producten mét chroom-6. ,,Onze markt is vrij conservatief”, vertelt directeur Michel Ruigendijk. ,,Dus je moet ook echt met een beter product komen dan klanten gewend waren, wil je ze overtuigen.”

“Je moet ook echt met een beter product komen dan klanten gewend waren, wil je ze overtuigen”

(Michel Ruigendijk)

AD International produceert inmiddels voor grote internationale klanten als Tata Steel. De volledige jaarproductie van 15 miljoen kilo wordt in de fabriek in Heijningen gemaakt. ,,Dat zegt ook iets over de waarde van onze producten. Want logistiek is duur. Het betekent dus iets als een klant aan de andere kant van de wereld zegt: wij willen toch dat goedje uit West-Brabant.”

BMC Moerdijk

Luc Westdorp, Gerd-Jan de Leeuw en Kees de Regt (van links naar rechts) van BMC Moerdijk in de nieuwe loods voor de opslag van mest .

Luc Westdorp, Gerd-Jan de Leeuw en Kees de Regt (van links naar rechts) van BMC Moerdijk in de nieuwe loods voor de opslag van mest . © Foto René Schotanus/Pix4Profs

De elektriciteitscentrale heeft een hoogte van een flatgebouw met elf verdiepingen. En zo legt BMC Moerdijk meer indrukwekkende cijfers aan de dag.

Jaarlijks wordt op industrieterrein Moerdijk 430.000 ton pluimveemest in de verbrandingsoven verwerkt, een derde van de beschikbare hoeveelheid in ons land. Dit levert de laatste jaren ruim 290.000 MWh aan groene stroom op, genoeg voor 70.000 huishoudens. Het restproduct, as met vooral fosfaat en kalium, gaat als meststof naar 120.000 hectare landbouwgrond in het buitenland. ,,Door de mest op deze manier te verwerken zorgen we voor milieuwinst, dat blijkt ook uit onderzoek door CE Delft”, zegt Luc Westdorp van BMC.

“We zijn continu op zoek naar slimme en innovatie­ve manieren om de veiligheid en kwaliteit verder te verhogen”

(Luc Westdorp)

De centrale kwam tien jaar geleden in gebruik, op initiatief van pluimveehouder Jan Wijnen die een oplossing zocht voor pluimveemest.

Bij BMC werken veertig mensen. Eigenaar zijn ruim vierhonderd pluimveehouders, ZLTO en energiebedrijf PZEM. ,,De centrale is uniek in zijn soort, vanuit het buitenland is veel interesse. We zijn continu op zoek naar slimme en innovatieve manieren om de veiligheid en kwaliteit verder te verhogen.”

BMC Moerdijk is druk met groot onderhoud en uitbreiding. Zo is een grote loods voor opslag in aanbouw.

Bron: BN de Stem

Op het gebruik van Chroom(VI) zijn twee verschillende facetten van wetgeving van toepassing. Het REACH verbod en de Carcinogene Stoffen Richtlijn (2004/37/EC). Vanuit beide invalshoeken kan een verbod op gebruik van Chroom(VI) worden opgelegd.

1. REACH verbod

Op basis van de CMR (Carcinogene, Mutagene en Reprotoxische stoffen) eigenschappen heeft de EU besloten om Chroom(VI) op de lijst van SVHC stoffen (Substances of Very High Concern) te plaatsen. Na de aangekondigde “sunset date op 21/09/2017” zou het niet langer toegestaan zijn om zonder autorisatie deze stoffen te blijven gebruiken. Recent is bekend geworden dat de Europese Commissie (EC) langer tijd nodig heeft om een beslissing te maken omtrent de autorisatie van chroom(VI), zodoende wordt de veelbesproken sunset date naar achteren verschoven totdat de EC een besluit heeft genomen. Wel betekent dit dat de eindgebruiker (lees applicateur) het advies voor het gebruik, condities en meet en monitoring verplichtingen zoals deze in de Autorisatie zijn vastgelegd dient op te volgen omdat dit de onderwerpen zijn de na een definitief besluit vanuit de EC gecontroleerd zullen worden door het Nationaal Bevoegd Gezag.

 

Afbeelding: GHS labels Chroom(VI)

ghs-symbolen-chroomvi
2. Carcinogene Stoffen Richtlijn (2004/37/EC)

Deze vereist dat een gevaarlijke stof vervangen moet worden als dit technisch mogelijk is in het specifieke proces. Chroom(VI) is namelijk een stof met een zogenoemde non threshold waarde, dat betekend dat het vanaf iedere blootstelling kankerverwekkend kan zijn. De Nederlandse overheid heeft besloten dat vanaf 1 Maart 2017 de wettelijke grenswaarde (OEL) voor Chroom(VI) verlaagd wordt naar 1 μg/m3. Uit nieuwe Europe inzichten blijkt dat de oude wettelijke grenswaarden voor Chroom(VI)-verbindingen meer risico op kanker geven dan eerder gedacht.

Toekomst Chroom(VI) voor metaal oppervlaktebehandeling

Dit betekent dat bedrijven aan de lokale inspectie moeten bewijzen waarom vervanging van Chroom(VI) voor een bepaald doel niet kan plaatsvinden. Voor specifieke toepassingen zoals in lucht- en ruimtevaart, defensie en nucleaire toepassingen zal dit zeer waarschijnlijk geaccepteerd worden, daar voor deze toepassingen wereldwijde en Europese regelingen zijn m.b.t. de veiligheid. Echter voor toepassingen zoals bijvoorbeeld het chemisch voorbehandelen van aluminium en verzinkt staal waar reeds sinds meerdere jaren gevalideerde alternatieven met kwaliteitslabels zoals GSB, Qualicoat en Qualisteelcoat beschikbaar zijn zal men van hele sterke huize moeten komen om aantoonbaar te kunnen maken dat vervanging niet mogelijk is. Zodra een geschikt alternatief beschikbaar komt is conform de wetgeving op het werken met carcinogene stoffen vervanging verplicht. Een eis tot aanpassing van de processen zal dan gesteld worden door de lokale inspecties.

 

stroomschema wetgeving chroomVI AD international

 

 

Vanaf september is het in Europa voor de meeste toepassingen verboden om chroom (VI) te gebruiken. AD Chemicals helpt bedrijven klaar te maken voor die fase. Het bedrijf heeft voor de substraten aluminium, verzinkt staal en staal chroom (VI) vrije processen ontwikkeld die qua eigenschappen 1 op 1 vergelijkbaar zijn met chroom (VI).
AD Chemicals maakt bedrijven klaar voor chroomvrije markt

Voor veel bedrijven staat het thema chroom (VI) vrije processen hoog op de agenda. In september 2017 wordt chroom (VI) conform Europese REACH wetgeving immers voor de meeste toepassingen verboden wegens de schadelijke effecten voor mens en milieu. Voor sommige sectoren (hard verchromen en luchtvaart) is het mogelijk om een vergunning aan te vragen voor nog 4 jaar gebruik van chroom (VI). Voor de doorsnee oppervlaktebehandelaar zijn echter zulke grote investeringen nodig in het veilig maken van de werkomgeving dat de verwachting is dat het overgrote deel van de metaalverwerkende industrie over zal stappen naar een chroom (VI) vrij proces. Zo werd recent op 1 maart 2017 vanuit de Arbowet de grenswaarde voor Chroom (VI) met de factor 10 verlaagd naar 1 microgram per kubieke meter.

AD Chemicals is mede daarom de laatste 15 jaar bezig geweest om chroom (VI) vrije toepassingen voor metalen te ontwikkelen. “Het uitgangspunt moest zijn dat dezelfde hoge kwaliteit als een traditionele behandeling behaald kan worden. Door uitgebreide praktijktesten en een continue focus op procesverbetering zijn robuuste voorbehandelingssystemen ontstaan die 1 op 1 vergelijkbaar zijn met chroom (VI) houdende processen. Het spreekt dan ook voor zich dat deze oplossingen gecertificeerd zijn met een Qualicoat en GSB keurmerk”, aldus Roland van Meer, Business Unit Manager bij AD Chemicals.

AD Chemicals

Partnerships

De specialist in oppervlaktebehandeling van metalen ging onder meer een partnership aan met Weert Groep voor het ontwikkelen van een robuust chroom (VI) vrij voorbehandelingssysteem voor verzinkt staal. De weerstand tegen corrosie en de hechtingseigenschappen voor het laksysteem zijn gelijk of beter als die van chromaathoudende systemen. Zo kunnen klanten onder andere vertrouwen in een corrosiebescherming en lakhechting van meer dan 2000 uur NSS zoutsproeitest. “Doordat Weert Groep het volledige productieproces, vanaf het aangeleverde onbehandelde staal tot en met het kant-en-klare gepoedercoat eindproduct, zelf intern uitvoert en beheerst is zij in staat geweest deze innovatieve stap te zetten waarbij de beste kwaliteit wordt gewaarborgd”, stelt Norbert Beljaars, directeur Weert Groep. Kroon op dit werk was het winnen van de ION Borghardt Award 2016, een prijs voor de meest innovatieve Nederlandse techniek in oppervlaktebehandeling.

Ook werd er intensief samengewerkt met Color Coating, een bedrijf actief in de oppervlaktebehandeling en poedercoating met klanten die veelal in de gevelbouw actief zijn. De samenwerking was gericht op de vervanging van chroom (VI) voor de voorbehandeling van aluminium. Hier kwam de productlijn PreCoat A34 uit voort. AD Chemicals richtte zicht met het R&D traject naast laboratoriumtesten ook op uitgebreide praktijktesten waarvoor Color Coating haar installaties beschikbaar stelde. PreCoat A34 is gebaseerd op technologie die wordt toegepast op aluminium substaten voor de aerospace, luchtvaart en automotive. “De kwaliteitsstandaard in dergelijke industrieën is zeer hoog en het is dan ook uniek dat deze techniek nu beschikbaar is voor poedercoatbedrijven met een focus op gevelbouw. Als bedrijf zijn wij als Color Coating actief op het hoogst mogelijke niveau in de gevelbouw, deze techniek maakt het mogelijk om ook in de toekomst ons kwaliteitsniveau te waarborgen en duurzamer te opereren voor mens en milieu”, zegt Dirk Verzijl, directeur Color Coating. Naast uitstekende lakhechting en corrosiewering biedt PreCoat A34 ook zogenoemde ‘bare corrosion protection’ op blank aluminium, ook bekend als blank chromateren of passiveren. Dit wordt uitgedrukt in het aantal uren dat ongecoat aluminium beschermd is tegen corrosie. Zo wordt met dit product meer dan 1000 uur corrosiebescherming gehaald op de AA6060 legering in NSS zoutsproeitesten.

Toekomstvisie

De oplossingen van AD Chemicals laten zien dat intensieve ketensamenwerking leidt tot nieuwe innovaties. Het bedrijf is niet van plan om hiermee te stoppen. “We willen bij de koplopers blijven horen als het aankomt op innovatie en kwaliteit. Onze toekomstvisie is gericht op duurzaamheid en het verlengen van de productielevenscyclus. Met de ontwikkeling van onze chroom (VI) vrije processen, helpen we de metaalverwerkende industrie vooruit, ” aldus Roland van Meer.

Door: Kelly Bakker

Bron: www.adinternationalbv.com

AD Chemicals is present op de EUROFINISH 2017 op 10 en 11 mei te Leuven. Op de Eurofinish beurs zal AD Chemicals haar nieuwe innovaties voor de verzinkerij wereld tonen en de test resultaten demonstreren voor PreCoat F31/20, een unieke voorbehandeling voor gestraald staal.

EUROFINISH oppervlaktebehandeling metaal beurs

EUROFINISH flyer

EUROFINISH is meer dan een verzameling van technologie. Het is een bijeenkomst van gelijkgestemde ondernemers, een knooppunt voor ‘networking’, een inspiratiebron voor de toekomst en een kweekplaats van nieuwe ideeën. Eurofinish pakt uit met eindeloos verrijkende thema’s:

  • Coatingtechnologie: innovatieve coatings met het oog op duurzaamheid
  • Materiaaltechnologie: aandacht voor functionele en slimme materiaaltoepassingen
  • Valorisatie en duurzaamheid: balans tussen techniek en milieu
  • Precisie & engineering: gezamelijke evolutie en ontwikkeling
  • Toekomstgericht: kennis en kunde onder één dak verzameld

Gratis toegangsbewijzen? Vraag ernaar via chemicals@adinternationalbv.com

 

Meer informatie: http://www.eurofinish.be/nl/

Om vooruitstrevende initiatieven in het vakgebied industriële oppervlaktetechnieken te stimuleren wordt op Surface 2016 de ION Borghardt Award uitgereikt. De ION Borghardt Award wordt op de openingsceremonie, op dinsdag 4 oktober om 9.15 uur.

AD Chemicals is genomineerd met:

  1. AD Chemicals: PreCoat Z31/20 en F31/20, Innovatie in de straalwereld!  AD Chemicals introduceert een revolutionair nieuwe productlijn op de markt die zorgt voor corrosiebescherming en extra lakhechting na stralen of metalliseren. Deze productlijn bestaat uit PreCoat F31/20 (substraat staal) en PreCoat Z31/20 (substraten verzinkt staal en aluminium)
  2. AD Chemicals & Weert Groep: Verzinkerijen: de reis naar een chroom (VI)-vrij poedercoatproces. Weert Groep en AD Chemicals hebben de afgelopen 6 jaar een intensief partnership opgebouwd om tot een chroom (VI)-vrije voorbehandeling voor poedercoating (Duplex systeem) te komen die qua eigenschappen op het vlak van corrosiebescherming en lakhechting 1 op 1 vergelijkbaar is met het toxische chroom (VI).

Meer informatie op: http://www.surfacevakbeurs.nl/bezoeker/activiteiten-programma/ion-borghardt-award

Thermisch verzinkt staal dat volgens het Sendzimir proces wordt geproduceerd krijgt altijd een nabehandeling om het nog reactieve, versverzinkte oppervlak te beschermen tegen inwerking van vocht en verontreinigingen, die aanleiding kunnen geven tot de vorming van zgn “witte roest”. Als het materiaal bestemd is voor lakken (automobielindustrie, coil coating) dan wordt voor de tijdelijke bescherming een zeer dunne oliefilm aangebracht. Voor overige toepassingen biedt dit laagje echter onvoldoende bescherming en wordt een zgn “passivering” aangebracht. Door deze bewerking wordt het buitenste deel van het reactieve zink oppervlak omgezet in een passieve laag, die het verzinkte staal voor de meeste toepassing voldoende bescherming biedt tegen de vorming van witte roest. Van oudsher werd hierbij gebruik gemaakt van de uitstekende passiverende werking van zeswaardige chromaten.

 

Met de komst van recente wetgeving (RoHS, WEEE) m.b.t. het toepassen van de schadelijke zeswaardig chroomverbindingen is CORUS begin deze eeuw op zoek gegaan naar een passiveerproduct, dat vrij is van schadelijke verbindingen. Hierbij is in de filosofie van Corus nog een stap verder gegaan dan de wetgeving voorschrijft: er werd nml. gezocht naar een product dat geen op zware metalen gebaseerde verbindingen meer bevat. Veel alternatieve commerciële passiveerproducten zijn namelijk gebaseerd op het aanzienlijk minder schadelijke driewaardige chroom of bijv. op vanadium. De verwachting is echter dat op termijn ook voor dit type verbindingen steeds strengere restricties gaan gelden.

 

Vooruitlopend op de wetgeving is CORUS in december 2005 op haar dompelverzinklijn nr 2 omgeschakeld naar een volledig chroomvrij passiveerproces. Uit een groot aantal commerciële processen werd o.b.v. ondemeer de zoutsproeitest gekozen voor een veelbelovend procedé. In de praktijk bleken er echter een aantal aan het passiveermiddel gerelateerde aspecten  op te treden die de verwerking van het materiaal nadelig beïnvloeden.  Hierdoor werd al vrij snel naar een alternatief uitgekeken, waarbij steeds voor ogen werd gehouden dat het wel een volledig chroom- en zwaarmetaalvrij product moest zijn. Medio 2006 waren de eerste contacten met CCT (een dochtermaatschappij van AD International BV), waarbij de producteisen werden gedefinieerd.

 

Op basis daarvan is door CCT een product ontwikkeld dat door CORUS Research & Development op kleine schaal is vergeleken met een groot aantal alternatieven, maar deze keer zijn ook andere dan oppervlakte gerelateerde eisen meegenomen in de beoordeling, zoals lasbaarheid, overschilderbaarheid (met name met poedercoatings), wrijvingseigenschappen (lineaire frictie coëfficiënt, belangrijk voor de vervormbaarheid van het verzinkte staal) en de corrosiewering ná mechanische vervorming (dieptrekken) gevolgd door een 3 weken durende vochtigheidstest). Uit al deze testen kwam het CCT product “PrimeCoat Z801” overall gezien als het meest geschikte passiveerproduct naar voren.

 

Na meervoudige, uitgebreide lijntesten en geslaagde praktijktesten bij klanten van CORUS IJmuiden wordt sinds februari 2008 in IJmuiden uitsluitend met CCT-PrimeCoat Z801 gepassiveerd. Na de introductie is een intensief samenwerkingsverband tussen CORUS en CCT  gestart waarbinnen het recept van PrimeCoat Z801 verder is geoptimaliseerd. Sinds juli 2008 wordt het geoptimaliseerde recept met volle tevredenheid door CORUS in IJmuiden gebruikt.

 

 

Een nevenvoordeel van het CCT proces is dat het naast zwaarmetaalvrij ook nog eens volledig fluoridevrij is en daardoor geen gevarenlabel op de verpakking nodig heeft. Met PrimeCoat Z801 kan dan ook op een veilige en verantwoorde manier worden gewerkt.

 

Kortgeleden is door CORUS-IJmuiden een nieuwe, ultramoderne D(ompel) V(erzink) L(ijn) in gebruik genomen (DVL-3). Deze lijn, met een nog grotere capaciteit als DVL-2, kan naast een bredere strip (tot meer dan 2 meter) ook de nieuwe “meer fasen stalen” verzinken.. Hierdoor kunnen auto’s worden voorzien van dunnere en dus lichtere constructie delen en beplating, zonder dat de sterkte-eigenschappen (lees: veiligheid!) achteruit gaan.

 

Voor deze lijn is uiteraard ook gekozen voor het inmiddels vertrouwde CCT-PrimeCoat Z801 passiveerproduct!

 

 

CORUS – IJmuiden. Dompelverzinklijn 3.                                  Verticale chemcoater voor applicatie PrimeCoat.

 

 

Meer informatie:

www.adinternationalbv.com

www.corusgroup.com