Tag Archive for: corus

Thermisch verzinkt staal dat volgens het Sendzimir proces wordt geproduceerd krijgt altijd een nabehandeling om het nog reactieve, versverzinkte oppervlak te beschermen tegen inwerking van vocht en verontreinigingen, die aanleiding kunnen geven tot de vorming van zgn “witte roest”. Als het materiaal bestemd is voor lakken (automobielindustrie, coil coating) dan wordt voor de tijdelijke bescherming een zeer dunne oliefilm aangebracht. Voor overige toepassingen biedt dit laagje echter onvoldoende bescherming en wordt een zgn “passivering” aangebracht. Door deze bewerking wordt het buitenste deel van het reactieve zink oppervlak omgezet in een passieve laag, die het verzinkte staal voor de meeste toepassing voldoende bescherming biedt tegen de vorming van witte roest. Van oudsher werd hierbij gebruik gemaakt van de uitstekende passiverende werking van zeswaardige chromaten.

 

Met de komst van recente wetgeving (RoHS, WEEE) m.b.t. het toepassen van de schadelijke zeswaardig chroomverbindingen is CORUS begin deze eeuw op zoek gegaan naar een passiveerproduct, dat vrij is van schadelijke verbindingen. Hierbij is in de filosofie van Corus nog een stap verder gegaan dan de wetgeving voorschrijft: er werd nml. gezocht naar een product dat geen op zware metalen gebaseerde verbindingen meer bevat. Veel alternatieve commerciële passiveerproducten zijn namelijk gebaseerd op het aanzienlijk minder schadelijke driewaardige chroom of bijv. op vanadium. De verwachting is echter dat op termijn ook voor dit type verbindingen steeds strengere restricties gaan gelden.

 

Vooruitlopend op de wetgeving is CORUS in december 2005 op haar dompelverzinklijn nr 2 omgeschakeld naar een volledig chroomvrij passiveerproces. Uit een groot aantal commerciële processen werd o.b.v. ondemeer de zoutsproeitest gekozen voor een veelbelovend procedé. In de praktijk bleken er echter een aantal aan het passiveermiddel gerelateerde aspecten  op te treden die de verwerking van het materiaal nadelig beïnvloeden.  Hierdoor werd al vrij snel naar een alternatief uitgekeken, waarbij steeds voor ogen werd gehouden dat het wel een volledig chroom- en zwaarmetaalvrij product moest zijn. Medio 2006 waren de eerste contacten met CCT (een dochtermaatschappij van AD International BV), waarbij de producteisen werden gedefinieerd.

 

Op basis daarvan is door CCT een product ontwikkeld dat door CORUS Research & Development op kleine schaal is vergeleken met een groot aantal alternatieven, maar deze keer zijn ook andere dan oppervlakte gerelateerde eisen meegenomen in de beoordeling, zoals lasbaarheid, overschilderbaarheid (met name met poedercoatings), wrijvingseigenschappen (lineaire frictie coëfficiënt, belangrijk voor de vervormbaarheid van het verzinkte staal) en de corrosiewering ná mechanische vervorming (dieptrekken) gevolgd door een 3 weken durende vochtigheidstest). Uit al deze testen kwam het CCT product “PrimeCoat Z801” overall gezien als het meest geschikte passiveerproduct naar voren.

 

Na meervoudige, uitgebreide lijntesten en geslaagde praktijktesten bij klanten van CORUS IJmuiden wordt sinds februari 2008 in IJmuiden uitsluitend met CCT-PrimeCoat Z801 gepassiveerd. Na de introductie is een intensief samenwerkingsverband tussen CORUS en CCT  gestart waarbinnen het recept van PrimeCoat Z801 verder is geoptimaliseerd. Sinds juli 2008 wordt het geoptimaliseerde recept met volle tevredenheid door CORUS in IJmuiden gebruikt.

 

 

Een nevenvoordeel van het CCT proces is dat het naast zwaarmetaalvrij ook nog eens volledig fluoridevrij is en daardoor geen gevarenlabel op de verpakking nodig heeft. Met PrimeCoat Z801 kan dan ook op een veilige en verantwoorde manier worden gewerkt.

 

Kortgeleden is door CORUS-IJmuiden een nieuwe, ultramoderne D(ompel) V(erzink) L(ijn) in gebruik genomen (DVL-3). Deze lijn, met een nog grotere capaciteit als DVL-2, kan naast een bredere strip (tot meer dan 2 meter) ook de nieuwe “meer fasen stalen” verzinken.. Hierdoor kunnen auto’s worden voorzien van dunnere en dus lichtere constructie delen en beplating, zonder dat de sterkte-eigenschappen (lees: veiligheid!) achteruit gaan.

 

Voor deze lijn is uiteraard ook gekozen voor het inmiddels vertrouwde CCT-PrimeCoat Z801 passiveerproduct!

 

 

CORUS – IJmuiden. Dompelverzinklijn 3.                                  Verticale chemcoater voor applicatie PrimeCoat.

 

 

Meer informatie:

www.adinternationalbv.com

www.corusgroup.com