Reach services

  • AD International is een betrouwbaar en gerenommeerd bedrijf dat de hoogtste milieu, veiligheid en gezondheids-normeringen nastreeft
  • AD International streeft ernaar altijd REACH-compliant te zijn en volgt de ontwikkelingen op de voet
  • AD ondersteunt bij (volledige) REACH-registraties

REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Het beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. Reach staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Een verordening is een wet die in alle landen van de Europese Unie geldt.

Producenten en importeurs van chemische stoffen moeten alle stoffen registreren die ze produceren of importeren. Deze plicht geldt alleen voor stoffen waarvan minimaal 1000 kilogram per jaar wordt geproduceerd of geïmporteerd. Uiterlijk in 2018 moeten alle stoffen geregistreerd staan. Bij de registratie moet de producent of importeur onder meer aangeven of de stof schadelijk is. Ook moet deze vermelden hoe een gebruiker (down stream user) er veilig mee kan werken.  ECHA en de lidstaten beoordelen de door bedrijven ingediende informatie om de kwaliteit van de registratiedossiers en testvoorstellen te onderzoeken en om vast te stellen of een bepaalde stof een risico met zich brengt voor de menselijke gezondheid of het milieu. Op basis hiervan wordt wel of niet een REACH registratie toegekend.

AD International is trots een bijdrage te kunnen leveren aan het REACH initiatief zodat de hoogst mogelijke standaarden op het gebied van bescherming voor mens, mileu- en omgeving nagestreefd kunnen worden. Klanten die met AD samenwerken kunnen erop vertrouwen dat AD de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelegeving die voor hun industrie/product van toepassing is  nauwlettend volgt en hierop acteert.

Op verzoek kan AD Productions de volledige REACH-registratie van producten voor klanten voor haar rekening nemen. Hierdoor kunnen voor de klant de benodigde tijd en kosten omtrent een registratie aanzienlijk verminderd worden.

ContactNeem contact met ons op voor meer informatie

+31 (0) 167 526 900

Reactieproduct van azijnzuur anhydride en adipinezuur