,

Solvent reiniging, waarom gebruikt u ze nog?

Tegenwoordig ligt het gebruik van oplosmiddel houdende reinigers (zogeheten solventen) zoals thinner, xyleen en heptaan onder het vergrootglas. Denk alleen al aan de gevaren die het gebruik van dergelijke stoffen met zich meebrengen op het gebied van arbeidsomstandigheden en brand. Ook het verminderen van milieuschadelijke emissies en VOC (volatile organic compounds) huishouding zijn hierbij veel besproken onderwerpen. Dat nog los van de extra focus op dergelijke stoffen vanuit overheid- en inspectie instanties.

 

Het reinigen en coaten van metaal in de werkpraktijk

In de werkpraktijk zien we dat oplosmiddelen in coatingsystemen steeds minder gebruikt worden en dat wanneer dergelijke coatingsystemen worden toegepast dit met de juiste aandacht voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) wordt gedaan. Echter als er wordt gekeken naar het reinigingsproces van metaal voorafgaand aan dit coatingproces dan ziet men binnen veel organisaties nog steeds dat er gewerkt wordt met solventen. Dit met alle risico’s voor mens- en milieu. En waarbij binnen het coatingproces vaak de juiste PBM’s worden ingezet wordt het in dit soort processen vaak vergeten. Een veel gehoord argument is “dit passen we al jaren op deze manier toe”.  “Nooit bij stil gestaan”.

 

Werken met oplosmiddelen, hoe effectief is het?

Oplosmiddelen staan in de markt bekend als krachtige ontvettingsmiddelen voor metaal. Echter hoe effectief zijn deze producten in de praktijk? In het algemeen kan gesteld worden dat dergelijke producten met een doek worden aangebracht. Waarbij de doek in veel voorkomende gevallen meerdere malen wordt gebruikt. Door het wrijven met de doek en het verdampen van het oplosmiddel wordt de vetlaag echter eerder uitgesmeerd dan verwijderd, met alle gevolgen van dien voor de reinheid van het metaal.  Doordat het metaal niet goed gereinigd is bestaat de kans op corrosie en lakonthechting op hoogwaardige metaalconstructies met uitgebreide verfsystemen (zelfs als er na reinigen een grondige mechanische voorbehandeling zoals stralen wordt toegepast). Ook op onverwachte plekken, zoals een vlak deel. Dit kan diverse oorzaken hebben, bijvoorbeeld niet werken conform specificaties, te dunne laagdiktes aanbrengen, maar de oorzaak ligt veel vaker dan gedacht in een onjuiste oppervlaktebehandeling wat betreft reiniging. Het geprepareerd oppervlak is na reiniging met solventen nog vervuild of zelfs vet. De oplossing wordt vaak niet gezocht in een mogelijk foutieve reiniging, of men wil dit niet inzien. In dit soort situaties biedt een simpele test uitsluitsel, namelijk de waterbreektest.

 

De waterbreektest; in één oogslag zicht op juiste reiniging van een metaal

De waterbreektest is een eenvoudige, snelle en meestal niet-destructieve test (kan vliegroestvorming veroorzaken op staal) om de aanwezigheid van hydrofobe films te testen. De test wordt toegepast op vers gereinigde metalen, zoals staal en andere metalen die in een volledig schone toestand hydrofiel zijn en toont in dit geval vaak nog verontreiniging van de ondergrond aan doordat de waterfilm doorbroken wordt. Deze test toont snel aan of een reiniger zijn werk heeft gedaan, voor solvent gereinigde oppervlakken is dit vaak in beperkte mate het geval. “Kan dat nu echt niet anders” zal u wellicht denken? Het antwoord is volmondig “ja”. AD Chemicals introduceert momenteel namelijk een vervangend product voor oplosmiddel houdend reinigen onder de merknaam PreCoat F31/20 Detergent.

 

PreCoat F31/20 Detergent kan de huidige solvent gebaseerde processtap 1-op-1 vervangen. Daarnaast is het product ADR gevarenlabelvrij, VOC vrij en multi-metal toepasbaar. Hierdoor kan het veilig voor mens-en milieu worden ingezet. Laten we eens kijken naar het verschil door gebruik te maken van de waterbreak test.  Bijgaande Afbeelding 1: toont het verschil waarbij het resultaat “passed” behandeld is met de solvent vervanger en “not passed” met een oplosmiddel.

Afbeelding 1: waterbreektest

waterbreektest met precoat

Inmiddels kiezen meerdere bedrijven in de Belgische en Nederlandse markt voor dit duurzamere, milieubewustere en arbeid technisch betere alternatief. Zo vindt het product reeds haar weg naar onder andere vooraanstaande trailer fabrikanten en machinebouwers. Zie bijgaande foto van toepassing van de waterbreektest in een veldapplicatie. Oordeelt u zelf maar welk deel met PreCoat is behandeld.

Afbeelding 2: waterbreektest in werkpratijk

precoat oplosmiddel vervangen in de praktijk waterbreek test

 Extra toegevoegde waarde; bescherming vliegroest, corrosiebescherming en lakhechting

In de zoektocht naar een alternatief voor reinigen met oplosmiddelen is AD in staat geweest het reinigingsproces te upgraden. Dit wordt gedaan door meerwaarde aan het metaal mee te geven.

PreCoat F31/20 Detergent creëert naast een zuiver, goed ontvet en gereinigd oppervlak namelijk ook een zogeheten conversielaag op het substraat. Deze conversielaag biedt de volgende voordelen:

  • Passiveertechniek; bescherming van het substraat zonder coating, bescherming tegen vliegroest in geconditioneerde opslag tot enkele dagen
  • Verbeterde lakhechting- en corrosiebescherming

Zie afbeelding 3 voor resultaten van zoutsproeitesten en vliegroest bescherming op staal.

Afbeelding 3: resultaten zoutsproei en bescherming vliegroest

precoat f31/20 D test resultaten aluzinc aluminium hdg carbo steel

Bedrijven die het reinigingsproces omzetten naar PreCoat behalen dus zowel op milieu- en arbeid technisch als ook kwaliteitsvlak duidelijke voordelen.

Productdemonstratie op locatie bij klanten

Op dit moment biedt AD Chemicals gratis product demonstraties aan op locatie bij geïnteresseerde bedrijven. Neem contact op met Roland van Meer voor de mogelijkheden.