Chroom (VI): Weg ermee!

AD Chemicals PreCoat producten zijn hoogwaardige Chroom (VI) vrije alternatieven voor behandeling van diverse substraten

Chroom (VI): Weg ermee!

Voor veel bedrijven staat het thema chroom (VI) vrije processen hoog op de agenda. In 2017 wordt chroom (VI) conform Europese REACH wetgeving immers voor de meeste toepassingen verboden wegens de schadelijke effecten voor mens en milieu. Het ultieme doel is een chroom (VI) vrij proces met dezelfde kwaliteit als een traditionele behandeling, daarvoor dient nog een stap verder gekeken te worden dan de eisen gesteld door certificeringsinstituten zoals Qualicoat. AD Chemicals is erin geslaagd om chroom (VI) vrije processen te ontwikkelen die in de praktijk  ruimschoots voldoen.

 

Is dit een nieuwe ontwikkeling? Nee, de afgelopen 15 jaar is AD Chemicals als een van de voorlopers in de markt reeds zeer actief in chroom (VI) vrije toepassingen. Door uitgebreide praktijktesten en een continue focus op procesverbetering zijn robuuste voorbehandelingssystemen ontstaan die een geduchte concurrent vormen voor chroom (VI) houdende processen. De weerstand tegen corrosie en de hechtingseigenschappen voor het laksysteem zijn 1 op 1 vergelijkbaar met chromaathoudende systemen.  Het spreekt dan ook voor zich dat deze oplossingen gecertificeerd zijn met een Qualicoat en GSB keurmerk. Een belangrijke vraag is echter, is de 1000 uur corrosieweerstand die deze normeringen voorschrijven afdoende om te concurreren met chroom (VI)?  Als men kijkt naar de corrosieweerstand van chroom (VI) systemen wordt vaak 3000 uren aangegeven als streefwaarde voor een goede kwaliteit.  Om die reden heeft AD Chemicals haar chroomvrije processen op het gebied van corrosieweerstand en hechting vergeleken met deze 3000 uur. Hiervoor schakelden zij onafhankelijk onderzoeksinstituut IFO uit Duitsland in. IFO is een erkend inspectiebureau voor Qualicoat, Qualanod en Qualisteelcoat. De medewerkers van IFO zijn gekwalificeerd volgens onder andere NACE en hebben jarenlange ervaring in projecten en bedrijven die zich bezig houden met metaalconservering. De resultaten van het IFO rapport zijn weergegeven in de grafieken op de volgende pagina.

  

Schoen BV, Chroom (VI) vrij een bewuste keuze

Schoen BV heeft meer dan 60 jaar ervaring in de behandeling van metalen oppervlakken, waarvan 40 jaar in poedercoating; van aluminium gevelelementen tot stalen hekwerken en alles ertussenin. Schoen BV, klant  van AD Chemicals, werkt al meer dan 10 jaar met chroom (VI) vrije systemen en behoort daarmee tot de pioniers. Het was voor Schoen BV een bewuste en vanzelfsprekende keuze. Vanuit goed werkgeverschap wilde zij namelijk niet dat haar personeel nog langer in aanraking kwam met het zeer toxische chroom (VI).  Andere belangrijke beweegredenen waren de mindere belasting van het milieu en het  klaar zijn voor een duurzame toekomst. Schoen BV is blij deze keuze gemaakt te hebben en ziet het als onderscheidend vermogen in haar markt.

Bijkomend voordeel wat Schoen BV verder nog ervaart is dat de totale chemie kosten in een chroom (VI) vrij proces lager zijn waardoor de eindklant een betere prijs/kwaliteit geboden kan worden.

 

Grafiek: Vergelijking testresultaten corrosie-en hechtingstesten

 

precoat chroomvrij voorbehandelen

Zowel corrosietesten als hechtingstesten voldoen volledig. Het complete IFO rapport met alle details kan op verzoek worden toegezonden.

 

Chroom (VI) vrije varianten

Binnen de chroom (VI)  vrije processen zijn grofweg een tweetal varianten te onderscheiden in de markt.  Dit betreft enerzijds de volledig chroomvrije systemen op basis van zirkoon, titanium en polymeren en anderzijds de processen gebaseerd op chroom (III).  Zoals in bovenstaande grafiek is te zien kunnen beide varianten een goed alternatief vormen voor chroom (VI).

 

Procesopvolging chroom (VI)

Een kritisch aspect in de juiste overstap naar een chroom (VI) vrij proces is de procesopvolging van de behandelingsbaden.   Een hecht partnership tussen chemieleverancier en klant (poedercoatbedrijf)  is daarom zeer belangrijk. AD Chemicals bepaalt om die reden dan ook altijd per individuele klant wat het meest optimale proces  is qua beitsen, chemisch voorbehandelen, spoelen etc.. Belangrijke parameters die hiervoor in de gaten gehouden dienen te worden zijn: geleidbaarheid, PH waarde en concentratie.  Hierdoor kan de gewenste kwalitatieve lakhechting en corrosiewering verkregen worden.

Johan Oberink, directeur van Schoen BV, ziet dat door de extra focus en aandacht op deze stringentere parameters de productkwaliteit beter gewaarborgd wordt. “Meer monitoring zorgt voor meer kwaliteitsbewustzijn binnen het gehele bedrijf”.

 

Milieubelasting (afvalwater)

Vanwege de zeer giftige aard van chroom (VI) dient In het afvalwaterzuiveringsproces altijd een reductiestap plaats te vinden naar chroom (III) om het milieu niet ernstig te schaden. Deze gehele stap is met chroomvrij en chroom (III) houdende systemen overbodig (zie afbeelding). De afvalstromen van deze systemen kunnen namelijk direct via conventionele fysicochemische waterzuiveringsinstallaties worden verwijderd met als voordeel; sterk verminderde chemische belasting van het milieu, minder slib, een kostenreductie van het afvalwaterzuiveringsproces.

 

Afbeelding: Afvalwaterzuivering chroom (VI) vrij

water behandeling chroomvrij werken

Chroom (VI) vrije toekomst

Op basis van de behaalde testresultaten, waaronder 3000 uur corrosietest  en jarenlange praktijkervaring in de markt, kunnen we met recht zeggen dat het gebruik van AD Chemicals PreCoat producten een weloverwogen keuze is in een overstap naar een chroom (VI) vrij proces met behoud van bestaande kwaliteit.

 

Meer informatie:

www.adinternationalbv.com, chromefree@adinternationalbv.com